Đề cương ôn tập học kì 1 Toán 10 năm 2018 – 2019 trường THPT Trần Phú – Hà Nội

Đề cương ôn tập học kì 1 Toán 10 năm 2018 – 2019 trường THPT Trần Phú – Hà Nội

Đề cương ôn tập học kì 1 Toán 10 năm 2018 – 2019 trường THPT Trần Phú – Hà Nội gồm 09 trang, tuyển chọn các bài tập trắc nghiệm và tự luận giúp học sinh rèn luyện để chuẩn bị cho kỳ thi HK1 Toán 10 sắp tới.

Bạn đang đọc: Đề cương ôn tập học kì 1 Toán 10 năm 2018 – 2019 trường THPT Trần Phú – Hà Nội

Trích dẫn đề cương ôn tập học kì 1 Toán 10 năm 2018 – 2019 trường THPT Trần Phú – Hà Nội:
+ Cho các mệnh đề sau, mệnh đề nào có mệnh đề đảo đúng:
A. Nếu tứ giác ABCD là hình thoi thì AC vuông góc BD.
B. Nếu hai tam giác vuông bằng nhau thì hai cạnh huyền bằng nhau.
C. Nếu hai dây cung của 1 đường tròn bằng nhau thì hai cung chắn bằng nhau.
D. Nếu số nguyên chia hết cho 6 thì chia hết cho 3.
+ Xét tính chẵn, lẻ của hai hàm số f(x) = |x + 2| – |x – 2|, g(x) = – |x|.
A. f(x) là hàm số chẵn, g(x) là hàm số chẵn. B. f(x) là hàm số lẻ, g(x) là hàm số chẵn.
C. f(x) là hàm số lẻ, g(x) là hàm số lẻ. D. f(x) là hàm số chẵn, g(x) là hàm số lẻ.
+ Cho hình chữ nhật ABCD, kẻ BK vuông góc với AC, gọi M và N lần lượt là trung điểm của AK và CD.
a) Chứng minh rằng góc BMN là góc vuông.
b) Tìm điều kiện của độ dài hai cạnh hình chữ nhật để tam giác BMN vuông cân.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *