Đề cương ôn tập học kì 1 Toán 10 năm 2019 – 2020 trường Đa Phúc – Hà Nội

Đề cương ôn tập học kì 1 Toán 10 năm 2019 – 2020 trường Đa Phúc – Hà Nội

TOANMATH.com giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh khối 10 đề cương ôn tập học kì 1 Toán 10 năm học 2019 – 2020 trường THPT Đa Phúc – Hà Nội, đề cương gồm 13 trang trình bày nội dung kiến thức Toán 10 cần nắm và tuyển chọn các bài tập trắc nghiệm và tự luận Toán 10 để học sinh tự ôn tập, chuẩn bị cho kỳ thi HK1 Toán 10 năm học 2019 – 2020.

Bạn đang đọc: Đề cương ôn tập học kì 1 Toán 10 năm 2019 – 2020 trường Đa Phúc – Hà Nội

Khái quát nội dung đề cương ôn tập học kì 1 Toán 10 năm 2019 – 2020 trường Đa Phúc – Hà Nội:
A. NỘI DỤNG ÔN TẬP
I. ĐẠI SỐ
Chương 1: Mệnh đề – Tập hợp.
1. Tập hợp và các phép toán trên các tập hợp.
2. Các tập hợp con của tập hợp số thực.
Chương 2: Hàm số bậc nhất – Hàm số bậc hai.
1. Tập xác định của hàm số.
2. Tính chẵn – lẻ của hàm số.
3. Hàm số bậc nhất (Tìm hàm số bậc nhất, sử dụng điều kiện song song, vuông góc của các đường thẳng …).
4. Hàm số bậc hai (Tìm đỉnh, trục đối xứng, bảng biến thiên, vẽ đồ thị, hàm bậc hai chứa dấu giá trị tuyệt đối …).
Chương 3: Phương trình – Hệ phương trình.
1. Điều kiện xác định của phương trình.
2. Phương trình tương đương; Phương trình hệ quả; Phép biến đổi tương đương.
3. Phương trình bậc nhất; Phương trình bậc hai; Định lý Viéte.
4. Phương trình quy về bậc nhất – bậc hai (chứa ẩn ở mẫu, bậc ba, bậc bốn trùng phương, vô tỷ).
5. Hệ phương trình (Phương pháp thế, cộng đại số; Hệ đối xứng).
II. HÌNH HỌC
Chương 1: Véc tơ.
1. Tổng và hiệu của hai véc tơ (Chứng minh đẳng thức véc tơ; tính độ dài véc tơ tổng – hiệu).
2. Tích của véc tơ với một số (Chứng minh đẳng thức véc tơ; Phân tích một véc tơ theo hai véc tơ không cùng phương; Tính độ dài).
3. Hệ trục tọa độ (Sử dụng điều kiện hai véc tơ bằng nhau; hai véc tơ cùng phương; Độ dài của véc tơ; Công thức tọa độ của trung điểm, trọng tâm).
Chương 2: Tích vô hướng và ứng dụng.
1. Giá trị lượng giác góc 0° ≤ α ≤ 180° (Các hệ thức cơ bản, tính chất các góc bù nhau, đối nhau).
2. Tích vô hướng (Sử dụng biểu thức độ dài của tích vô hướng; Sử dụng biểu thức tọa độ của tích vô hướng, tìm góc giữa hai đường thẳng; giữa hai véc tơ).

B. BÀI TẬP ÔN TẬP
I. PHẦN TỰ LUẬN

ĐẠI SỐ
Chương 2. Hàm số – hàm số bậc nhất – hàm số bậc hai.
1. Hàm số.
2. Hàm số bậc hai.
Chương 3. Phương trình bậc nhất – bậc hai và Phương trình quy về phương trình bậc nhất – bậc hai.
1. Phương trình bậc nhất – bậc hai.
2. Phương trình quy về phương trình bậc nhất và phương trình bậc hai.
+ Phương trình chứa ẩn ở mẫu – Phương trình bậc cao.
+ Phương trình vô tỷ (chứa căn thức).
HÌNH HỌC
II. PHẦN TRẮC NGHIỆM (60 câu Đại số – 40 câu Hình học).
1. Mệnh đề tập hợp.
2. Hàm số bậc nhất.
3. Hàm số bậc hai.
4. Hàm số và các bài toán.
5. Phương trình bậc nhất – bậc hai và phương trình quy về bậc nhất – bậc hai.
6. Bất đẳng thức.
7. Véc tơ.
8. Tích vô hướng và ứng dụng.

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *