Đề cương ôn tập học kì 1 Toán 10 năm 2019 – 2020 trường Kim Liên – Hà Nội

Đề cương ôn tập học kì 1 Toán 10 năm 2019 – 2020 trường Kim Liên – Hà Nội

Nhằm giúp học sinh khối 10 của nhà trường có sự chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi kiểm tra chất lượng học kỳ 1 Toán 10 năm học 2019 – 2020, trường THPT Kim Liên, thành phố Hà Nội biên soạn đề cương ôn tập học kì 1 Toán 10 năm 2019 – 2020.

Bạn đang đọc: Đề cương ôn tập học kì 1 Toán 10 năm 2019 – 2020 trường Kim Liên – Hà Nội

Đề cương ôn tập học kì 1 Toán 10 năm 2019 – 2020 trường Kim Liên – Hà Nội gồm 06 trang, bao gồm trọng tâm kiến thức, hệ thống bài tập trắc nghiệm và bài tập tự luận Đại số 10 và Hình học 10, để học sinh tự luyện rèn luyện, chuẩn bị cho kỳ thi HK1 Toán 10 sắp tới.

Khái quát nội dung đề cương ôn tập học kì 1 Toán 10 năm 2019 – 2020 trường Kim Liên – Hà Nội:
A. TRỌNG TÂM KIẾN THỨC
Đại số: Mệnh đề, tập hợp, số gần đúng và sai số; hàm số bậc nhất và bậc hai; phương trình quy về bậc nhất hoặc bậc hai.
Hình học: Véctơ, hệ trục tọa độ; giá trị lượng giác của góc từ 0 độ đến 180 độ; Tích vô hướng của hai vec tơ.

B. BÀI TẬP
I/ PHẦN TRẮC NGHIỆM
+ Cho định lí “Nếu hai tam giác bằng nhau thì diện tích chúng bằng nhau”. Mệnh đề nào sau đây đúng:
A. Hai tam giác bằng nhau là điều kiện cần để diện tích chúng bằng nhau.
B. Hai tam giác bằng nhau là điều kiện cần và đủ để chúng có diện tích bằng nhau.
C. Hai tam giác có diện tích bằng nhau là điều kiện đủ để chúng bằng nhau.
D. Hai tam giác bằng nhau là điều kiện đủ để diện tích chúng bằng nhau.
+ Cho tam giác ABC. Vị trí của điểm M sao cho: MA – MB + MC = 0 là?
A. M trùng C. B. M là đỉnh thứ tư của hình bình hành CBAM.
C. M trùng B. D. M là đỉnh thứ tư của hình bình hành CABM.
II/ PHẦN TỰ LUẬN
+ Cho hàm số y = (m – 1)x – m + 3 (có đồ thị là d). Tìm m để đồ thị hàm số:
a) Song song với đường thẳng y = 2x + 2012.
b) Vuông góc với đường thẳng x + y + 2013 = 0.
c) Cắt Ox và Oy tại A và B sao cho diện tích tam giác OAB bằng 4 (đơn vị diện tích).
+ Cho tam giác ABC với J là trung điểm của AB, I là trung điểm của JC. M, N là hai điểm thay đổi trên mặt phẳng sao cho MN = MA + MB + 2MC. Chứng minh rằng: M, N, I thẳng hàng.

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *