Đề cương ôn tập học kỳ 1 Toán 10 năm 2018 – 2019 trường THPT Đống Đa – Hà Nội

Đề cương ôn tập học kỳ 1 Toán 10 năm 2018 – 2019 trường THPT Đống Đa – Hà Nội

Đề cương ôn tập học kỳ 1 Toán 10 năm 2018 – 2019 trường THPT Đống Đa – Hà Nội được chia sẻ bởi thầy Nguyễn Trung Trinh (giáo viên Toán trường THPT Kim Liên – Hà Nội) gồm 6 trang trình bày các vấn đề Toán 10 cần lưu ý để chuẩn bị cho kỳ thi HKI Toán 10, đi kèm với đó là các bài toán tự luận tiêu biểu tương ứng với các vấn đề tài liệu đề cập.

Bạn đang đọc: Đề cương ôn tập học kỳ 1 Toán 10 năm 2018 – 2019 trường THPT Đống Đa – Hà Nội

Nội dung ôn tập
Phần Đại số 10
Chương 2: Hàm số, hàm số bậc nhất và hàm số bậc hai.
Chương 3: Phương trình và hệ phương trình.
Phần Hình học 10
Chương 1: Vectơ và các phép toán vectơ.
Chương 2: Tích vô hướng của hai vectơ và ứng dụng.
Ôn tập theo chuyên đề
A. Đại số
I. Hàm số, hàm số bậc nhất và hàm số bậc hai.
Vấn đề 1: Tìm tập xác định của hàm số.
Vấn đề 2: Xét tính chẵn lẻ của hàm số.
Vấn đề 3: Hàm số bậc hai và các bài toán liên quan.
Vấn đề 4: Viết phương trình đường thẳng y = ax + b.
Vấn đề 5: Xác định hàm số bậc hai y = ax^2 + bx + c.

II. Phương trình và hệ phương trình.
Vấn đề 1: Giải phương trình chứa ẩn ở mẫu thức.
Vấn đề 2: Giải phương trình chứa ẩn trong dấu giá trị tuyệt đối.
Vấn đề 3: Giải phương trình chứa ẩn trong dấu căn.
Vấn đề 4: Giải hệ phương trình.
B. Hình học
I. Hệ trục tọa độ, tọa độ của vectơ, của điểm.
II. Tích vô hướng của hai vectơ và ứng dụng.
Vấn đề 1. Giá trị lượng giác của góc α.
Vấn đề 2. Tính tích vô hướng của hai vectơ và ứng dụng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *