Đề cương ôn tập Toán 10 HK2 năm 2018 – 2019 trường chuyên Hà Nội – Amsterdam

Đề cương ôn tập Toán 10 HK2 năm 2018 – 2019 trường chuyên Hà Nội – Amsterdam

TOANMATH.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 10 đề cương ôn tập Toán 10 HK2 năm 2018 – 2019 trường chuyên Hà Nội – Amsterdam, nhằm giúp các em có tư liệu ôn tập để chuẩn bị cho kỳ thi học kỳ 2 Toán 10 năm học 2018 – 2019 sắp tới.

Bạn đang đọc: Đề cương ôn tập Toán 10 HK2 năm 2018 – 2019 trường chuyên Hà Nội – Amsterdam

Khái quát nội dung đề cương ôn tập Toán 10 HK2 năm 2018 – 2019 trường chuyên Hà Nội – Amsterdam:
PHẦN I – CÁC KIẾN THỨC CẦN CHÚ Ý: Trình bày các chủ đề kiến thức Đại số 10 và Hình học 10 mà học sinh cần ôn tập.
I. ĐẠI SỐ
1. Bất phương trình.
+ Bất phương trình và các khái niệm liên quan.
+ Bất phương trình và hệ bất phương trình bậc nhất một ẩn.
+ Dấu nhị thức bậc nhất.
+ Bất phương trình và hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn.
+ Dấu tam thức bậc hai.
+ Bất phương trình bậc hai.
+ Một số phương trình và bất phương trình qui về bậc hai.
2. Thống kê.
+ Các khái niệm cơ bản.
+ Trình bày một mẫu số liệu.
+ Các số đặc trưng của mẫu số liệu.
3. Góc lượng giác và công thức lượng giác.
+ Góc và cung lượng giác.
+ Giá trị lượng giác của góc (cung) lượng giác.
+ Giá trị lượng giác của góc (cung) lượng giác có liên quan đặc biệt.
+ Một số công thức lượng giác.

II. HÌNH HỌC
1. Đường thẳng.
+ Khái niệm véc tơ chỉ phương, véc tơ pháp tuyến của đường thẳng.
+ Các dạng phương trình tổng quát, phương trình tham số, phương trình chính tắc.
+ Công thức tính góc, khoảng cách.
2. Đường tròn.
+ Phương trình đường tròn biết tâm và bán kính.
+ Phương trình tổng quát của đường tròn.
+ Phương trình tiếp tuyến của đường tròn.
3. Elip.
+ Phương trình chính tắc của elip.
PHẦN II – BÀI TẬP VẬN DỤNG: Giới thiệu một số bài tập trắc nghiệm và tự luận Toán 10 tiêu biểu ứng với các chủ đề kiến thức nói trên, đây là các dạng bài sẽ có trong đề thi HK2 Toán 10 sắp tới.
PHẦN III – ĐỀ LUYỆN TẬP: Giới thiệu một đề thi minh họa kỳ thi học kỳ 2 Toán 10 năm học 2018 – 2019 để học sinh tham khảo và thử sức.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *