Đề cương ôn thi học kỳ 2 Toán 10 – Đặng Ngọc Hiền

Đề cương ôn thi học kỳ 2 Toán 10 – Đặng Ngọc Hiền

Tài liệu gồm 42 trang tóm tắt lý thuyết, công thức và bài tập trắc nghiệm thuộc các chủ đề trong chương trình học kỳ 2 môn Toán lớp 10.

Bạn đang đọc: Đề cương ôn thi học kỳ 2 Toán 10 – Đặng Ngọc Hiền

Phần 1 – Đại số
+ Chủ đề 1 – Bất đẳng thức
+ Chủ đề 2 – Bất phương trình và hệ bất phương trình một ẩn
+ Chủ đề 3 – Dấu của nhị thức bậc nhất
+ Chủ đề 4 – Bất phương trình bậc nhất hai ẩn
+ Chủ đề 5 – Dấu của tam thức bậc hai
+ Chủ đề 6 – Cung và góc lượng giác, công thức lượng giác

Phần 2 – Hình học
+ Chủ đề 1 – Hệ thức lượng trong tam giác
+ Chủ đề 2 – Phương trình đường thẳng
+ Chủ đề 3 – Phương trình đường tròn
+ Chủ đề 4 – Phương trình đường elip

Phần 3 – Một số đề minh họa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *