Đề cương Toán 10 học kì 2 năm 2020 – 2021 trường Thuận Thành 1 – Bắc Ninh

Đề cương Toán 10 học kì 2 năm 2020 – 2021 trường Thuận Thành 1 – Bắc Ninh

TOANMATH.com giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 10 đề cương Toán 10 học kì 2 năm học 2020 – 2021 trường THPT Thuận Thành số 1, tỉnh Bắc Ninh.

Bạn đang đọc: Đề cương Toán 10 học kì 2 năm 2020 – 2021 trường Thuận Thành 1 – Bắc Ninh

A. CÁC VẤN ĐỀ TRONG HỌC KÌ II
I. Đại số:
1. Xét dấu nhị thức bậc nhất,tam thức bậc hai. Giải phương trình, bất phương trình qui về bậc nhất, bậc hai; phương trình có chứa căn, trị tuyệt đối. Tìm điều kiện phương trình, bất phương trình có nghiệm, vô nghiệm, có nghiệm thỏa mãn điều kiện.
2. Giải hệ bất phương trình bậc hai.
3. Tính giá trị lượng giác một cung, một biểu thức lượng giác.
4. Vận dụng các công thức lượng giác vào bài toán rút gọn hay chứng minh các đẳng thức lượng giác.
II. Hình học:
1. Viết phương trình đường thẳng (tham số, tổng quát, chính tắc).
2. Xét vị trí tương đối điểm và đường thẳng; đường thẳng và đường thẳng.
3. Tính góc giữa hai đường thẳng; khoảng cách từ điểm đến đường thẳng.
4. Viết phương trình đường phân giác (trong và ngoài).
5. Viết phương trình đường tròn; Xác định các yếu tố hình học của đường tròn, viết phương trình tiếp tuyến của đường tròn biết tiếp tuyến đi qua một điểm (trên hay ngoài đường tròn), song song, vuông góc một đường thẳng.
6. Viết phương trình chính tắc của elíp; xác định các yếu tố của elíp.
B. CƠ SỞ LÝ THUYẾT
C. BÀI TẬP TỰ LUYỆN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *