Đề cương Toán 10 học kỳ 2 năm 2020 – 2021 trường chuyên Hà Nội – Amsterdam

Đề cương Toán 10 học kỳ 2 năm 2020 – 2021 trường chuyên Hà Nội – Amsterdam

TOANMATH.com giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 10 đề cương ôn tập môn Toán 10 giai đoạn cuối học kỳ 2 năm học 2020 – 2021 trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam.

Bạn đang đọc: Đề cương Toán 10 học kỳ 2 năm 2020 – 2021 trường chuyên Hà Nội – Amsterdam

PHẦN I – CÁC KIẾN THỨC CẦN CHÚ Ý.
I. ĐẠI SỐ
1. Bất phương trình:
– Bất phương trình và các khái niệm liên quan.
– Bất phương trình và hệ bất phương trình bậc nhất một ẩn.
– Dấu nhị thức bậc nhất.
– Bất phương trình và hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn.
– Dấu tam thức bậc hai.
– Bất phương trình bậc hai.
– Một số phương trình và bất phương trình qui về bậc hai.
2. Thống kê:
– Các khái niệm cơ bản.
– Trình bày một mẫu số liệu.
– Các số đặc trưng của mẫu số liệu.
3. Góc lượng giác và công thức lượng giác:
– Góc và cung lượng giác.
– Giá trị lượng giác của góc (cung) lượng giác.
– Giá trị lượng giác của góc (cung) lượng giác có liên quan đặc biệt.
– Một số công thức lượng giác.
II. HÌNH HỌC
1. Đường thẳng:
– Khái niệm véc tơ chỉ phương, véc tơ pháp tuyến của đường thẳng.
– Các dạng phương trình tổng quát, phương trình tham số, phương trình chính tắc.
– Công thức tính góc, khoảng cách.
2. Đường tròn:
– Phương trình đường tròn biết tâm và bán kính.
– Phương trình tổng quát của đường tròn.
– Phương trình tiếp tuyến của đường tròn.
3. Elip:
– Phương trình chính tắc của elip.
PHẦN II – BÀI TẬP VẬN DỤNG.
PHẦN III – ĐỀ LUYỆN TẬP.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *