Giải phương trình – bất phương trình bằng phương pháp Vector

Giải phương trình – bất phương trình bằng phương pháp Vector

Tài liệu gồm 6 trang hướng dẫn giải một số bài toán phương trình và bất phương trình bằng phương pháp vectơ. Đây là một lớp bài toán khó và phương pháp vectơ cũng là phương pháp ít được đề cập trong Toán THPT, tuy nhiên nếu năm vững phương pháp, học sinh có thể giải quyết các bài toán phương trình vô tỷ khó một cách gọn gàng thông qua các đẳng thức và bất đẳng thức vectơ.

Bạn đang đọc: Giải phương trình – bất phương trình bằng phương pháp Vector

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *