Hệ thống bài tập trắc nghiệm BPT, hệ BPT bậc nhất, bậc hai một ẩn

Hệ thống bài tập trắc nghiệm BPT, hệ BPT bậc nhất, bậc hai một ẩn

Tài liệu gồm 49 trang, được biên soạn bởi thầy giáo Lương Tuấn Đức (Giang Sơn), tuyển chọn hệ thống bài tập trắc nghiệm bất phương trình, hệ bất phương trình bậc nhất, bậc hai một ẩn (kết hợp 3 bộ sách giáo khoa Toán 10 chương trình mới: Cánh Diều, Chân Trời Sáng Tạo, Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống).

Bạn đang đọc: Hệ thống bài tập trắc nghiệm BPT, hệ BPT bậc nhất, bậc hai một ẩn

Tài liệu tham khảo Toán học Phổ thông: Chuyên đề bất phương trình, hệ bất phương trình bậc nhất, bậc hai một ẩn (kết hợp 3 bộ sách giáo khoa Toán 10).
Hệ thống bài tập trắc nghiệm bất phương trình, hệ bất phương trình bậc nhất, bậc hai một ẩn.
+ Cơ bản bất phương trình, hệ bất phương trình bậc nhất một ẩn (phần 1 – phần 6).
+ Cơ bản dấu tam thức bậc hai, bất phương trình bậc hai một ẩn (phần 1 – phần 6).
+ Cơ bản tổng hợp bất phương trình, hệ bất phương trình bậc nhất, bậc hai một ẩn (phần 1 – phần 6).
+ Vận dụng cao bất phương trình, hệ bất phương trình bậc nhất, bậc hai một ẩn (phần 1 – phần 6).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *