Hệ thống bài tập trắc nghiệm chuyên đề hệ phương trình chứa tham số – Lương Tuấn Đức

Hệ thống bài tập trắc nghiệm chuyên đề hệ phương trình chứa tham số – Lương Tuấn Đức

Tài liệu gồm 27 trang được biên soạn bởi thầy Lương Tuấn Đức tuyển chọn hệ thống bài tập trắc nghiệm chuyên đề hệ phương trình chứa tham số, các câu hỏi trong tài liệu phần lớn thuộc mức độ vận dụng và vận dụng bậc cao.

Bạn đang đọc: Hệ thống bài tập trắc nghiệm chuyên đề hệ phương trình chứa tham số – Lương Tuấn Đức

Các bài toán trong tài liệu được phân thành các dạng:
+ Ôn tập hệ phương trình bậc nhất lớp 10 THPT (lớp bài toán cơ bản mức độ 1).
+ Ôn tập hệ phương trình bậc nhất chứa tham số lớp 10 THPT (lớp bài toán vận dụng cao – phân loại mức độ 1).
+ Ôn tập hệ phương trình bậc nhất chứa tham số lớp 10 THPT (lớp bài toán vận dụng cao – phân loại mức độ 2).
+ Ôn tập hệ phương trình bậc nhất chứa tham số lớp 10 THPT (lớp bài toán vận dụng cao – phân loại mức độ 3).
+ Ôn tập hệ phương trình hữu tỉ lớp 10 THPT (lớp bài toán vận dụng cao – phân loại mức độ 1).
+ Ôn tập hệ phương trình hữu tỉ lớp 10 THPT (lớp bài toán vận dụng cao – phân loại mức độ 2).
+ Ôn tập hệ phương trình hữu tỉ lớp 10 THPT (lớp bài toán vận dụng cao – phân loại mức độ 3).

+ Ôn tập hệ phương trình hữu tỉ lớp 10 THPT (lớp bài toán vận dụng cao – phân loại mức độ 4).
+ Ôn tập hệ phương trình vô tỉ lớp 10 THPT (lớp bài toán vận dụng cao – phân loại mức độ 1).
+ Ôn tập hệ phương trình vô tỉ lớp 10 THPT (lớp bài toán vận dụng cao – phân loại mức độ 2).
+ Ôn tập hệ phương trình vô tỉ lớp 10 THPT (lớp bài toán vận dụng cao – phân loại mức độ 3).
+ Ôn tập hệ phương trình vô tỉ lớp 10 THPT (lớp bài toán vận dụng cao – phân loại mức độ 4).
+ Ôn tập hệ phương trình vô tỉ lớp 10 THPT (lớp bài toán vận dụng cao – phân loại mức độ 5).

Xem thêm: Hệ thống bài tập trắc nghiệm chuyên đề phương trình chứa tham số – Lương Tuấn Đức

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *