Hệ thống bài tập trắc nghiệm đại cương hàm số

Hệ thống bài tập trắc nghiệm đại cương hàm số

Tài liệu gồm 25 trang, được biên soạn bởi thầy giáo Lương Tuấn Đức (Giang Sơn), tuyển chọn hệ thống bài tập trắc nghiệm đại cương hàm số, (kết hợp 3 bộ sách giáo khoa Toán 10 chương trình mới: Cánh Diều, Chân Trời Sáng Tạo, Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống).

Bạn đang đọc: Hệ thống bài tập trắc nghiệm đại cương hàm số

Hệ thống bài tập trắc nghiệm đại cương hàm số

CƠ BẢN ĐẠI CƯƠNG HÀM SỐ (P1 – P6).
VẬN DỤNG CAO ĐẠI CƯƠNG HÀM SỐ (P1 – P6).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *