Hệ thống bài tập trắc nghiệm hàm số và các vấn đề liên quan – Lương Tuấn Đức

Hệ thống bài tập trắc nghiệm hàm số và các vấn đề liên quan – Lương Tuấn Đức

TOANMATH.com giới thiệu đến thầy, cô và các em tài liệu hệ thống bài tập trắc nghiệm hàm số và các vấn đề liên quan thuộc chương trình Đại số 10 chương 2, tài liệu gồm 89 trang được biên soạn bởi thầy Lương Tuấn Đức tuyển chọn các bài toán từ cơ bản đến nâng cao các chủ đề: tổng quan về hàm số, hàm số bậc nhất, hàm số bậc hai, bảng biến thiên, đồ thị hàm số.

Bạn đang đọc: Hệ thống bài tập trắc nghiệm hàm số và các vấn đề liên quan – Lương Tuấn Đức

Các bài toán được phân dạng thành các phần dựa vào chủ đề và mức độ như bên dưới:
Ôn tập tổng quan hàm số lớp 10 THPT (lớp bài toán cơ bản mức độ 1)
Ôn tập tổng quan hàm số lớp 10 THPT (lớp bài toán cơ bản mức độ 2)
Ôn tập tổng quan hàm số lớp 10 THPT (lớp bài toán cơ bản mức độ 3)
Ôn tập tổng quan hàm số lớp 10 THPT (lớp bài toán cơ bản mức độ 4)
Ôn tập tổng quan hàm số lớp 10 THPT (lớp bài toán vận dụng cao – phân loại mức độ 1)
Ôn tập tổng quan hàm số lớp 10 THPT (lớp bài toán vận dụng cao – phân loại mức độ 2)
Ôn tập tổng quan hàm số lớp 10 THPT (lớp bài toán vận dụng cao – phân loại mức độ 3)
Ôn tập hàm số bậc nhất lớp 10 THPT (lớp bài toán cơ bản mức độ 1)
Ôn tập hàm số bậc nhất lớp 10 THPT (lớp bài toán cơ bản mức độ 2)
Ôn tập hàm số bậc nhất lớp 10 THPT (lớp bài toán cơ bản mức độ 3)
Ôn tập hàm số bậc nhất lớp 10 THPT (lớp bài toán vận dụng cao – phân loại mức độ 1)
Ôn tập hàm số bậc nhất lớp 10 THPT (lớp bài toán vận dụng cao – phân loại mức độ 2)
Ôn tập hàm số bậc nhất lớp 10 THPT (lớp bài toán vận dụng cao – phân loại mức độ 3)
Ôn tập hàm số bậc nhất lớp 10 THPT (lớp bài toán vận dụng cao – phân loại mức độ 4)
Ôn tập hàm số bậc hai lớp 10 THPT (lớp bài toán cơ bản mức độ 1)
Ôn tập hàm số bậc hai lớp 10 THPT (lớp bài toán cơ bản mức độ 2)
Ôn tập hàm số bậc hai lớp 10 THPT (lớp bài toán cơ bản mức độ 3)
Ôn tập hàm số bậc hai lớp 10 THPT (lớp bài toán cơ bản mức độ 4)
Ôn tập hàm số bậc hai lớp 10 THPT (lớp bài toán cơ bản mức độ 5)
Ôn tập hàm số bậc hai lớp 10 THPT (lớp bài toán cơ bản mức độ 6)
Ôn tập hàm số bậc hai lớp 10 THPT (lớp bài toán vận dụng cao – phân loại mức độ 1)
Ôn tập hàm số bậc hai lớp 10 THPT (lớp bài toán vận dụng cao – phân loại mức độ 2)
Ôn tập hàm số bậc hai lớp 10 THPT (lớp bài toán vận dụng cao – phân loại mức độ 3)
Ôn tập hàm số bậc hai lớp 10 THPT (lớp bài toán vận dụng cao – phân loại mức độ 4)
Ôn tập hàm số bậc hai lớp 10 THPT (lớp bài toán vận dụng cao – phân loại mức độ 5)
Ôn tập hàm số bậc hai lớp 10 THPT (lớp bài toán vận dụng cao – phân loại mức độ 6)
Ôn tập hàm số bậc hai lớp 10 THPT (lớp bài toán vận dụng cao – phân loại mức độ 7)
Ôn tập hàm số bậc hai lớp 10 THPT (lớp bài toán vận dụng cao – phân loại mức độ 8)
Ôn tập hàm số bậc hai lớp 10 THPT (lớp bài toán vận dụng cao – phân loại mức độ 9)
Ôn tập hàm số bậc hai lớp 10 THPT (lớp bài toán vận dụng cao – phân loại mức độ 10)
Ôn tập hàm số bậc hai lớp 10 THPT (lớp bài toán vận dụng cao – phân loại mức độ 11)
Ôn tập hàm số bậc hai lớp 10 THPT (lớp bài toán vận dụng cao – phân loại mức độ 12)
Ôn tập đồ thị hàm số – bảng biến thiên lớp 10 THPT (lớp bài toán cơ bản mức độ 1)

Ôn tập đồ thị hàm số – bảng biến thiên lớp 10 THPT (lớp bài toán vận dụng cao – phân loại mức độ 1)
Ôn tập đồ thị hàm số – bảng biến thiên lớp 10 THPT (lớp bài toán vận dụng cao – phân loại mức độ 2)
Ôn tập đồ thị hàm số – bảng biến thiên lớp 10 THPT (lớp bài toán vận dụng cao – phân loại mức độ 3)
Ôn tập đồ thị hàm số – bảng biến thiên lớp 10 THPT (lớp bài toán vận dụng cao – phân loại mức độ 4)
Ôn tập bài toán thực tiễn hàm số bậc hai 10 THPT (lớp bài toán vận dụng cao – phân loại mức độ 1)
Ôn tập bài toán thực tiễn hàm số bậc hai 10 THPT (lớp bài toán vận dụng cao – phân loại mức độ 2)
Ôn tập bài toán thực tiễn hàm số bậc hai 10 THPT (lớp bài toán vận dụng cao – phân loại mức độ 3)
Ôn tập bài toán thực tiễn hàm số bậc hai 10 THPT (lớp bài toán vận dụng cao – phân loại mức độ 4)
Ôn tập bài toán thực tiễn hàm số bậc hai 10 THPT (lớp bài toán vận dụng cao – phân loại mức độ 5)
Ôn tập bài toán thực tiễn hàm số bậc hai 10 THPT (lớp bài toán vận dụng cao – phân loại mức độ 6)
Ôn tập bài toán thực tiễn hàm số bậc hai 10 THPT (lớp bài toán vận dụng cao – phân loại mức độ 7)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *