Hình học giải tích phẳng Oxy – Đặng Thành Nam

Hình học giải tích phẳng Oxy – Đặng Thành Nam

Tài liệu gồm 30 trang tuyển chọn và giải chi tiết các bài toán hình học giải tích trong mặt phẳng, tài liệu được biên soạn bởi thầy Đặng Thành Nam. Nội dung tài liệu gồm các phần:

Bạn đang đọc: Hình học giải tích phẳng Oxy – Đặng Thành Nam

KIẾN THỨC CẦN NHỚ
BÀI TOÁN VỀ ĐƯỜNG THẲNG VÀ TAM GIÁC
Cho tam giác vuông tại A chẳng hạn thì ta có vtAb.vtAC = 0.
+ Nếu đề bài cho phương trình đường cao Ax + By + C = 0 thì cạnh đối diện sẽ nhận véctơ u(A; B) làm một véc tơ chỉ phương, vậy nếu biết cạnh đối diện đi qua một điểm nữa thì ta viết được phương trình của cạnh đối diện.

+ Nếu đề bài cho phương trình của một hoặc hai đường trung tuyến thì ta tìm được trung điểm cạnh đối diện hoặc trọng tâm của tam giác.
BÀI TOÁN VỀ ĐƯỜNG THẲNG VÀ TỨ GIÁC
BÀI TOÁN VỀ ĐƯỜNG THẲNG VỚI ĐƯỜNG TRÒN
BÀI TẬP TỔNG HỢP

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *