Hình học Oxy: Elip và các bài toán liên quan – Nguyễn Thanh Tùng

Hình học Oxy: Elip và các bài toán liên quan – Nguyễn Thanh Tùng

Tài liệu Hình học Oxy – Elip và các bài toán liên quan của thầy Nguyễn Thanh Tùng gồm các dạng bài toán về đường Elip trong hình học tọa độ phẳng. Tài liệu được chia thành 3 phần:

Bạn đang đọc: Hình học Oxy: Elip và các bài toán liên quan – Nguyễn Thanh Tùng

I. Kiến thức cơ sở
Để giải quyết tốt các lớp bài toán liên quan tới Elip (tìm điểm và viết phương trình tắc của elip) trước tiên chúng ta cần nắm được các kiến thức cơ bản qua sơ đồ tư duy trong tài liệu. Dựa trên các kiến thức cơ bản này, kết hợp với các bài toán trước các bạn đã được tìm hiểu, sẽ giúp ta giải quyết dễ dàng các lớp bài toán liên quan tới elip. Cụ thể:

+ Khi gặp bài toán Tìm điểm thuộc thỏa mãn điều kiện (*) cho trước thì về cơ bản ta cần thiết lập được hai dấu “=” mà ở đó dữ kiện điểm thuộc luôn cho ta được một dấu “=” đầu tiên. Các dữ kiện còn lại sẽ giúp ta tìm ra dấu “=” thứ hai. Nếu cần, trong một số bài toán ta có thể tham số hóa điểm thuộc theo một ẩn.
+ Khi gặp bài toán Viết phương trình chính tắc của elip (E) cần cắt nghĩa chính xác dữ kiện của bài toán dựa trên các kiến thức cơ bản liên quan tới elip và tính đối xứng của elip (elip nhận hai trục tọa độ làm hai trục đối xứng và gốc tọa độ làm tâm đối xứng).
II. 4 ví dụ mẫu
III. 37 bài toán về Elip và các dạng toán liên quan

Tài liệu gồm 23 trang, các bài toán đều được giải chi tiết.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *