Hướng dẫn giải các dạng toán tổ hợp và xác suất

Hướng dẫn giải các dạng toán tổ hợp và xác suất

Tài liệu gồm 102 trang, tổng hợp lý thuyết, dạng toán và bài tập các chủ đề thuộc chương trình Đại số và Giải tích 11 chương 2: tổ hợp và xác suất.

Bạn đang đọc: Hướng dẫn giải các dạng toán tổ hợp và xác suất

Nội dung tài liệu hướng dẫn giải các dạng toán tổ hợp và xác suất:
BÀI 1. CÁC QUY TẮC ĐẾM CƠ BẢN.
+ Dạng toán 1. Bài toán sử dụng quy tắc cộng
+ Dạng toán 2. Bài toán sử dụng quy tắc nhân
+ Dạng toán 3. Bài toán sử dụng quy tắc bù trừ
BÀI 2. HOÁN VỊ – CHỈNH HỢP – TỔ HỢP.
+ Dạng toán 1. Giải phương trình, bất phương trình, hệ phương trình.
+ Dạng toán 2. Các bài toán sử dụng hoán vị.
+ Dạng toán 3. Các bài toán sử dụng chỉnh hợp.
+ Dạng toán 4. Các bài toán sử dụng tổ hợp.

BÀI 3. NHỊ THỨC NEWTON.
+ Dạng toán 1. Tìm hệ số hoặc số hạng thỏa mãn điều kiện cho trước.
+ Dạng toán 2. Tìm hệ số trong khai triển nhị thức Niu-tơn (a + b)^n.
+ Dạng toán 3. Chứng minh hoặc tính tổng.
BÀI 4. BIẾN CỐ VÀ XÁC SUẤT CỦA BIẾN CỐ.
+ Dạng toán 1. Chọn hoặc sắp xếp đồ vật.
+ Dạng toán 2. Chọn hoặc sắp xếp người.
+ Dạng toán 3. Chọn hoặc sắp xếp số.
BÀI 5. CÁC QUY TẮC TÍNH XÁC SUẤT.
BÀI 6. BÀI TẬP ÔN CHƯƠNG 2.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *