Hướng dẫn ôn tập giữa kì 1 Toán 10 năm 2022 – 2023 trường Vinschool – Hà Nội

Hướng dẫn ôn tập giữa kì 1 Toán 10 năm 2022 – 2023 trường Vinschool – Hà Nội

TOANMATH.com giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 10 tài liệu đề cương hướng dẫn ôn tập giữa kì học 1 môn Toán 10 năm học 2022 – 2023 trường Vinschool, thành phố Hà Nội.

Bạn đang đọc: Hướng dẫn ôn tập giữa kì 1 Toán 10 năm 2022 – 2023 trường Vinschool – Hà Nội

I. KIẾN THỨC TRỌNG TÂM
1. ĐẠI SỐ
Chương I. Mệnh đề – tập hợp.
1. Mệnh đề: Mệnh đề, mệnh đề chứa biến, phủ định của một mệnh đề, mệnh đề kéo theo, mệnh đề đảo, hai mệnh đề tương đương, kí hiệu với mọi và tồn tại.
2. Tập hợp: Cách xác định tập hợp, tập hợp rỗng, tập hợp con, tập hợp bằng nhau.
3. Các phép toán tập hợp: giao của hai tập hợp, hợp của hai tập hợp, hiệu và phần bù của hai tập hợp.
4. Các tập hợp số: các tập con thường dùng của R.
Chương II. Bất phương trình và hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn.
1. Bất phương trình bậc nhất hai ẩn.
2. Hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn.
2. HÌNH HỌC
Chương III. Hệ thức lượng trong tam giác.
1. Giá trị lượng giác của một góc từ 0 độ đến 180 độ.
2. Hệ thức lượng trong tam giác.
II. BÀI TẬP TỰ LUẬN
Phần 1. Mệnh đề – tập hợp.
Phần 2. Bất phương trình và hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn.
Phần 3. Hệ thức lượng trong tam giác.
III. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *