Hướng dẫn ôn tập học kì 1 Toán 10 năm 2021 – 2022 trường THPT Thạch Bàn – Hà Nội

Hướng dẫn ôn tập học kì 1 Toán 10 năm 2021 – 2022 trường THPT Thạch Bàn – Hà Nội

TOANMATH.com giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 10 tài liệu đề cương hướng dẫn ôn tập học kì 1 môn Toán khối 10 năm học 2021 – 2022 trường THPT Thạch Bàn, quận Long Biên, thành phố Hà Nội.

Bạn đang đọc: Hướng dẫn ôn tập học kì 1 Toán 10 năm 2021 – 2022 trường THPT Thạch Bàn – Hà Nội

A. NỘI DUNG ÔN TẬP
PHẦN I. ĐẠI SỐ.
I. MỆNH ĐỀ – TẬP HỢP (nội dung tương tự giữa kì I).
1. Tập hợp, tập con; các tập hợp con của tập hợp số thực.
2. Các phép toán tập hợp: giao, hợp, hiệu.
II. HÀM SỐ, HÀM SỐ BẬC NHẤT, BẬC HAI.
1. Tập xác định, tính chẵn lẻ của hàm số.
2. Lập bảng biến thiên, vẽ đồ thị hàm số bậc nhất, hàm số bậc hai.
3. Xác định được công thức hàm số khi biết các yếu tố liên quan.
4. Sự tương giao giữa đường thẳng và parabol.
III. PHƯƠNG TRÌNH – HỆ PHƯƠNG TRÌNH.
1. Điều kiện xác định của phương trình; các phép biến đổi tương đương.
2. Giải một số phương trình (phương trình căn thức, phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối …) bằng cách đưa về phương trình bậc nhất, bậc hai.
3. Giải và biện luân nghiệm của phương trình bậc nhất, bậc hai.
4. Định lý Viete cho phương trình bậc hai.
5. Giải và biện luận nghiệm của hệ phương trình.
IV. BẤT ĐẲNG THỨC.
1. Vận dụng định lý Cô – si để chứng minh các bất đẳng thức.
PHẦN II. HÌNH HỌC.
I. CÁC KHÁI NIỆM.
1. Các khái niệm về vectơ: giá, độ lớn của vectơ, hai vectơ cùng phương, cùng hướng, bằng nhau, đối nhau … (nội dung tương tự giữa học kì I).
2. Hệ trục tọa độ trong mặt phẳng.
Vận dụng các kiến thức cơ bản để giải một số dạng toán thường gặp:
+ Chứng minh một đẳng thức vectơ.
+ Xác định điểm M thoả mãn một đẳng thức vec tơ cho trước.
+ Phân tích một vec tơ theo hai vectơ không cùng phương.
+ Chứng minh ba điểm thẳng hàng.
+ Tính độ dài của vectơ.
+ Tìm tọa độ vectơ, tọa độ điểm.
+ Chỉ ra các vectơ cùng phương, cùng hướng.
II. TÍCH VÔ HƯỚNG CỦA HAI VECTƠ.
1. Góc giữa hai vectơ.
2. Tích vô hướng của hai vectơ: định nghĩa và biểu thức tọa độ.
3. Ứng dụng của tích vô hướng.
B. BÀI TẬP THAM KHẢO
I. BÀI TẬP TỰ LUẬN.
HÀM SỐ – HÀM SỐ BẬC NHẤT – HÀM SỐ BẬC HAI.
PHƯƠNG TRÌNH – HỆ PHƯƠNG TRÌNH.
VECTƠ – TÍCH VÔ HƯỚNG.
II. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM.
MỨC ĐỘ NHẬN BIẾT – THÔNG HIỂU.
MỨC ĐỘ VẬN DỤNG – VẬN DỤNG CAO.
III. MỘT SỐ ĐỀ TỰ LUẬN THAM KHẢO.
ĐỀ 1.
ĐỀ 2.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *