Kỹ thuật giải nhanh hệ phương trình – Đặng Thành Nam

Kỹ thuật giải nhanh hệ phương trình – Đặng Thành Nam

Tài liệu giới thiệu các kỹ thuật giải nhanh hệ phương trình do thầy Đặng Thành Nam biên soạn, tài liệu trình bày chi tiết và đầy đủ các dạng toán hệ phương trình đại số và vô tỷ.

Bạn đang đọc: Kỹ thuật giải nhanh hệ phương trình – Đặng Thành Nam

Các nội dung có trong tài liệu:
Chương 1. Kiến thức bổ sung khi giải hệ phương trình
+ Chủ đề 1. Phương trình, bất phương trình bậc nhất và bậc hai
+ Chủ đề 2. Phương trình bậc ba
+ Chủ đề 3. Phương trình bậc bốn
+ Chủ đề 4. Phương trình phân thức hữu tỉ
+ Chủ đề 5. Hệ phương trình hai ẩn có chứa phương trình bậc nhất
+ Chủ đề 6. Hệ phương trình bậc hai hai ẩn dạng tổng quát
Chương 2. Các kỹ thuật và phương pháp giải hệ phương trình
+ Chủ đề 1. Kỹ thuật sử dụng hệ phương trình bậc nhất hai ẩn
+ Chủ đề 2. Hệ phương trình đối xứng loại I
+ Chủ đề 3. Hệ phương trình đối xứng loại II
+ Chủ đề 4. Hệ phương trình có yếu tố đẳng cấp
+ Chủ đề 5. Kỹ thuật sử dụng phép thế
+ Chủ đề 6. Kỹ thuật phân tích thành nhân tử
+ Chủ đề 7. Kỹ thuật cộng, trừ và nhân theo vế hai phương trình của hệ
+ Chủ đề 8. Kỹ thuật đặt ẩn phụ dạng đại số
+ Chủ đề 9. Kỹ thuật đặt ẩn phụ dạng tổng hiệu
+ Chủ đề 10. Kỹ thuật sử dụng tính đơn điệu của hàm số

+ Chủ đề 11. Kỹ thuật sử dụng điều kiện có nghiệm của hệ phương trình
+ Chủ đề 12. Kỹ thuật đánh giá
+ Chủ đề 13. Hệ phương trình có chứa căn thức
+ Chủ đề 14. Kỹ thuật lượng giác hóa
+ Chủ đề 15. Kỹ thuật hệ số bất định
+ Chủ đề 16. Kỹ thuật phức hóa
+ Chủ đề 17. Kỹ thuật sử dụng tính chất hình học giải tích
+ Chủ đề 18. Kỹ thuật nhân liên hợp đối với hệ phương trình có chứa căn thức
+ Chủ đề 19. Một số bài toán hệ phương trình chọn lọc và rèn luyện nâng cao
Chương 3. Bài toán hệ phương trình có chứa tham số
+ Chủ đề 1. Hệ phương trình đối xứng loại 1
+ Chủ đề 2. Hệ phương trình đối xứng loại 2
+ Chủ đề 3. Hệ đẳng cấp
+ Chủ đề 4. Kỹ thuật sử dụng tính đơn điệu của hàm số – Xử lý bài toán hệ phương trình có chứa tham số

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *