Luyện siêu tư duy Casio chuyên đề phương trình – Bất PT – Hệ PT – Đoàn Trí Dũng

Luyện siêu tư duy Casio chuyên đề phương trình – Bất PT – Hệ PT – Đoàn Trí Dũng

Sách gồm 151 trang được chia thành 2 phần:

Bạn đang đọc: Luyện siêu tư duy Casio chuyên đề phương trình – Bất PT – Hệ PT – Đoàn Trí Dũng

+ Phần 1: Phân loại các kỹ thuật giải bài toán phương trình, bất phương trình và hệ phương trình.
+ Phần 2: Tổng hợp các bài toán phương trình, bất phương trình, hệ phương trình hay và khó trong các đề thi thử trên toàn quốc. Phần tổng hợp được đưa ra trong 2 chủ đề cuối cùng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *