Lý thuyết, các dạng toán và bài tập mệnh đề và tập hợp

Lý thuyết, các dạng toán và bài tập mệnh đề và tập hợp

Tài liệu gồm 61 trang, tóm tắt lý thuyết, phân dạng và hướng dẫn giải các dạng toán, tuyển chọn các bài tập từ cơ bản đến nâng cao chuyên đề mệnh đề và tập hợp, giúp học sinh lớp 10 tham khảo khi học chương trình Đại số 10 chương 1 (Toán 10).

Bạn đang đọc: Lý thuyết, các dạng toán và bài tập mệnh đề và tập hợp

1. MỆNH ĐỀ
I. Tóm tắt lí thuyết.
1. Mệnh đề.
2. Mệnh đề chứa biến.
3. Mệnh đề phủ định.
4. Mệnh đề kéo theo và mệnh đề đảo.
5. Mệnh đề tương đương.
6. Các kí hiệu ∀ và ∃.
II. Các dạng toán.
Dạng 1. Mệnh đề có nội dung đại số và số học.
Dạng 2. Mệnh đề có nội dung hình học.
Dạng 3. Thành lập mệnh đề – Mệnh đề phủ định.

2. TẬP HỢP
I. Tóm tắt lí thuyết.
1. Tập hợp và phần tử.
2. Cách xác định tập hợp.
3. Tập hợp rỗng.
4. Tập con. Hai tập hợp bằng nhau.
5. Tính chất.
II. Các dạng toán.
Dạng 1. Xác định tập hợp – phần tử của tập hợp.
Dạng 2. Tập hợp rỗng.
Dạng 3. Tập con. Tập bằng nhau.

3. CÁC PHÉP TOÁN TẬP HỢP
I. Tóm tắt lí thuyết.
1. Giao của hai tập hợp.
2. Hợp của hai tập hợp.
3. Hiệu và phần bù của hai tập hợp.
II. Các dạng toán.
Dạng 1. Tìm giao và hợp của các tập hợp.
Dạng 2. Hiệu và phần bù của hai tập hợp.
Dạng 3. Sử dụng biểu đồ Ven và công thức tính số phần tử của tập hợp A∪B để giải toán.

4. CÁC TẬP HỢP SỐ
I. Tóm tắt lí thuyết.
1. Các tập hợp số đã học.
2. Các tập con thường dùng của R.
II. Các dạng toán.
Dạng 1. Xác định giao – hợp của hai tập hợp.
Dạng 2. Xác định hiệu và phần bù của hai tập hợp.
Dạng 3. Tìm m thỏa điều kiện cho trước.

5. ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG I
I. Đề số 1a.
II. Đề số 1b.
III. Đề số 2a.
IV. Đề số 2b.
V. Đề số 3a.
VI. Đề số 3b.
VII. Đề số 4a.
VIII. Đề số 4b.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *