Lý thuyết, các dạng toán và bài tập phương pháp tọa độ trong mặt phẳng

Lý thuyết, các dạng toán và bài tập phương pháp tọa độ trong mặt phẳng

Tài liệu gồm 86 trang, tóm tắt lý thuyết, phân dạng và hướng dẫn giải các dạng toán, tuyển chọn các bài tập từ cơ bản đến nâng cao chuyên đề phương pháp tọa độ trong mặt phẳng, giúp học sinh lớp 10 tham khảo khi học chương trình Hình học 10 chương 3 (Toán 10).

Bạn đang đọc: Lý thuyết, các dạng toán và bài tập phương pháp tọa độ trong mặt phẳng

1. PHƯƠNG TRÌNH TỔNG QUÁT VÀ PHƯƠNG TRÌNH THAM SỐ CỦA ĐƯỜNG THẲNG
I. Tóm tắt lí thuyết.
1. Véc-tơ chỉ phương của đường thẳng.
2. Phương trình tham số của đường thẳng.
3. Phương trình chính tắc của đường thẳng.
4. Véc-tơ pháp tuyến của đường thẳng.
5. Phương trình tổng quát của đường thẳng.
II. Các dạng toán.
Dạng 1. Viết phương trình tham số của đường thẳng.
Dạng 2. Viết phương trình tổng quát của đường thẳng.
Dạng 3. Vị trí tương đối và góc giữa hai đường thẳng.
Dạng 4. Khoảng cách từ một điểm đến một đường thẳng.
Dạng 5. Viết phương trình đường phân giác của góc do ∆1 và ∆2 tạo thành.
Dạng 6. Phương trình đường thẳng trong tam giác.

2. PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG TRÒN
I. Tóm tắt lý thuyết.
1. Phương trình đường tròn khi biết tâm và bán kính.
2. Dạng khác của phương trình đường tròn.
3. Phương trình tiếp tuyến của đường tròn.
II. Các dạng toán.
Dạng 1. Tìm tâm và bán kính đường tròn.
Dạng 2. Lập phương trình đường tròn.
Dạng 3. Viết phương trình tiếp tuyến của đường tròn tại một điểm.
Dạng 4. Viết phương trình tiếp tuyến của đường tròn đi một điểm.
Dạng 5. Viết phương trình tiếp tuyến của đường tròn thỏa mãn điều kiện cho trước.
Dạng 6. Vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn.
Dạng 7. Vị trí tương đối của hai đường tròn.
Dạng 8. Phương trình đường thẳng chứa tham số.
Dạng 9. Phương trình đường tròn chứa tham số.
Dạng 10. Tìm tọa độ một điểm thỏa một điều kiện cho trước.

3. ĐƯỜNG ELIP
I. Tóm tắt lí thuyết.
1. Định nghĩa.
2. Phương trình chính tắc của Elip.
3. Hình dạng của elip.
II. Các dạng toán.
Dạng 1. Xác định các yếu tố của elip.
Dạng 2. Viết phương trình đường Elip.
Dạng 3. Tìm điểm thuộc elip thỏa điều kiện cho trước.

4. ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG 3
I. Đề số 1a.
II. Đề số 1b.
III. Đề số 2a.
IV. Đề số 2b.
V. Đề số 3a.
VI. Đề số 3b.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *