Lý thuyết, các dạng toán và bài tập phương trình và hệ phương trình

Lý thuyết, các dạng toán và bài tập phương trình và hệ phương trình

Tài liệu gồm 99 trang, tóm tắt lý thuyết, phân dạng và hướng dẫn giải các dạng toán, tuyển chọn các bài tập từ cơ bản đến nâng cao chuyên đề phương trình và hệ phương trình, giúp học sinh lớp 10 tham khảo khi học chương trình Đại số 10 chương 3 (Toán 10).

Bạn đang đọc: Lý thuyết, các dạng toán và bài tập phương trình và hệ phương trình

1. MỞ ĐẦU VỀ PHƯƠNG TRÌNH
I. Tìm tập xác định của phương trình.
Dạng 1. Tìm điều kiện xác định của phương trình.
II. Phương trình hệ quả.
1. Tóm tắt lí thuyết.
2. Các phép biến đổi dẫn đến phương trình hệ quả thường gặp.
3. Phương pháp giải phương trình dựa vào phương trình hệ quả.
Dạng 2. Khử mẫu (nhân hai vế với biểu thức).
Dạng 3. Bình phương hai vế (làm mất căn).
III. Phương trình tương đương.
Dạng 4. Phương pháp chứng minh hai phương trình tương đương.
Bài tập tổng hợp.

2. PHƯƠNG TRÌNH QUY VỀ PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT, BẬC HAI
I. Tóm tắt lí thuyết.
II. Các dạng toán.
Dạng 1. Giải và biện luận phương trình bậc nhất.
Dạng 2. Phương trình chứa ẩn dưới dấu căn.
Dạng 3. Phương trình chứa ẩn trong dấu giá trị tuyệt đối.
Dạng 4. Phương trình chứa ẩn ở mẫu. Phương trình bậc bốn trùng phương.
Dạng 5. Biện luận theo m có áp dụng định lí Viète.
Bài tập tổng hợp.

3. PHƯƠNG TRÌNH VÀ HỆ PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT NHIỀU ẨN
I. Tóm tắt lí thuyết.
1. Phương trình bậc nhất hai ẩn.
2. Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn.
3. Hệ ba phương trình bậc nhất ba ẩn.
II. Các dạng toán.
Dạng 1. Giải hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn bằng phương pháp thế hoặc phương pháp cộng đại số.
Dạng 2. Hệ ba phương trình bậc nhất ba ẩn.
Dạng 3. Giải và biện luận hệ 2 phương trình bậc nhất 2 ẩn có chứa tham số (PP Crame).

4. HỆ PHƯƠNG TRÌNH HAI ẨN
I. Hệ phương trình gồm các phương trình bậc nhất và bậc hai.
II. Hệ phương trình đối xứng loại 1.
III. Hệ phương trình đối xứng loại 2.
Dạng 1. Giải hệ phương trình đối xứng loại 2.
Dạng 2. Tìm điều kiện của tham số thỏa điều kiện cho trước.
IV. Hệ phương trình đẳng cấp.
V. Hệ phương trình hai ẩn khác.

5. ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG III
I. Đề số 1a.
II. Đề số 1b.
III. Đề số 2a.
IV. Đề số 2b.
V. Đề số 3a.
VI. Đề số 3b.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *