Lý thuyết, các dạng toán và bài tập thống kê

Lý thuyết, các dạng toán và bài tập thống kê

Tài liệu gồm 51 trang, tóm tắt lý thuyết, phân dạng và hướng dẫn giải các dạng toán, tuyển chọn các bài tập từ cơ bản đến nâng cao chuyên đề thống kê, giúp học sinh lớp 10 tham khảo khi học chương trình Đại số 10 chương 5 (Toán 10).

Bạn đang đọc: Lý thuyết, các dạng toán và bài tập thống kê

1. BẢNG PHÂN BỐ TẦN SỐ VÀ TẦN SUẤT
I. Tóm tắt lí thuyết.
1. Bảng phân bố tần số và tần suất.
2. Bảng phân bố tần số và tần suất ghép lớp.
II. Các dạng toán.
Dạng 1. Bảng phân bố tần số và tần suất.
Dạng 2. Lập bảng phân bố tần số và tần suất ghép lớp.

2. BIỂU ĐỒ
I. Tóm tắt lí thuyết.
1. Biểu đồ tần suất hình cột.
2. Đường gấp khúc tần suất.
3. Biểu đồ hình quạt.
II. Các dạng toán.
Dạng 1. Vẽ biểu đồ tần số và tần suất hình cột.
Dạng 2. Biểu đồ đường gấp khúc.
Dạng 3. Biểu đồ hình quạt.

3. SỐ TRUNG BÌNH CỘNG. SỐ TRUNG VỊ. MỐT
I. Tóm tắt lí thuyết.
1. Số trung bình cộng.
2. Số trung vị.
3. Mốt.
II. Các dạng toán.
Dạng 1. Số trung bình.
Dạng 2. Số trung vị.
Dạng 3. Mốt.

4. PHƯƠNG SAI VÀ ĐỘ LỆCH CHUẨN
I. Tóm tắt lí thuyết.
II. Các dạng toán.
Dạng 1. Tính phương sai và độ lệch chuẩn của bảng số liệu KHÔNG ghép lớp.
Dạng 2. Tính phương sai và độ lệch chuẩn của bảng số liệu ghép lớp.

5. ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG V
I. Đề số 1a.
II. Đề số 1b.
III. Đề số 2a.
IV. Đề số 2b.
V. Đề số 3a.
VI. Đề số 3b.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *