Một số bài toán tổ hợp đếm – Phạm Thị Hiên

Một số bài toán tổ hợp đếm – Phạm Thị Hiên

Tài liệu gồm 70 trang đề cập đến một số bài toán tổ hợp trong toán học phổ thông, cụ thể là các bài toán tổ hợp sử dụng các phương pháp đếm từ cơ bản đến nâng cao.

Bạn đang đọc: Một số bài toán tổ hợp đếm – Phạm Thị Hiên

CHƯƠNG 1 – CƠ SỞ LÍ THUYẾT VỀ TỔ HỢP
1. Nhắc lại về tập hợp.
2. Quy tắc cộng và quy tắc nhân.
3. Giai thừa và hoán vị.
4. Chỉnh hợp, tổ hợp.
5. Chỉnh hợp lặp, hoán vị lặp và tổ hợp lặp.
CHƯƠNG 2 – MỘT SỐ BÀI TOÁN TỔ HỢP CƠ BẢN
1. Một số bài toán đếm không lặp.
+ Bài toán lập số.
+ Bài toán chọn vật, chọn người, sắp xếp.
+ Bài toán tương tự.
2. Một số bài toán đếm có lặp.
+ Bài toán lập số.
+ Bài toán đếm sử dụng tổ hợp lặp.
+ Bài toán đếm sử dụng chỉnh hợp lặp.
+ Bài toán đếm sử dụng hoán vị lặp.
+ Bài toán phân bố các đồ vật vào trong hộp.
+ Bài toán tương tự.

CHƯƠNG 3 – MỘT SỐ BÀI TOÁN TỔ HỢP SỬ DỤNG PHÉP ĐẾM NÂNG CAO
1. Một số bài toán sử dụng nguyên lý bù trừ.
+ Nguyên lý bù trừ.
+ Các bài toán giải bằng phương pháp bù trừ.
2. Một số bài toán giải bằng phương pháp song ánh.
+ Phương pháp song ánh.
+ Các bài toán tổ hợp giải bằng phương pháp song ánh.
3. Một số bài toán giải bằng phương pháp hàm sinh.
+ Bài toán chọn các phần tử riêng biệt.
+ Bài toán chọn các phần tử có lặp.
4. Một số bài toán giải bằng phương pháp hệ thức truy hồi.
+ Khái niệm mở đầu và mô hình hóa bằng hệ thức truy hồi.
+ Các bài toán tổ hợp giải bằng hệ thức truy hồi.
+ Các bài toán tương tự.
5. Bài toán giải bằng nguyên lí cực hạn – khả năng xảy ra nhiều nhất, ít nhất.
6. Bài toán giải bằng phương pháp sắp xếp thứ tự.
7. Bài toán giải bằng phương pháp liệt kê các trường hợp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *