Một số chuyên đề toán tổ hợp bồi dưỡng học sinh giỏi THPT – Phạm Minh Phương

Một số chuyên đề toán tổ hợp bồi dưỡng học sinh giỏi THPT – Phạm Minh Phương

Cuốn sách gồm 180 trang, được biên soạn bởi tác giả Phạm Minh Phương (chủ biên), tuyển tập một số chuyên đề toán tổ hợp bồi dưỡng học sinh giỏi khối Trung học Phổ thông.

Bạn đang đọc: Một số chuyên đề toán tổ hợp bồi dưỡng học sinh giỏi THPT – Phạm Minh Phương

CHUYÊN ĐỀ 1. TẬP HỢP.
1.1 Các khái niệm cơ bản.
1.1.1 Khái niệm tập hợp.
1.1.2 Các cách xác định tập hợp.
1.1.3 Tập con.
1.1.4 Tập hợp bằng nhau.
1.1.5 Giao của hai tập hợp.
1.1.6 Hợp của hai tập hợp.
1.1.7 Hiệu của hai tập hợp.
1.1.8 Phần bù của hai tập hợp.
1.1.9 Tích Đề-các.
1.1.10 Một số tính chất.
1.2 Bài tập.
1.2.1 Bài tập luyện tập.
1.2.2 Bài tập tự giải.
1.3 Hướng dẫn giải bài tập.

CHUYÊN ĐỀ 2. PHÉP ĐẾM.
2.1 Các nguyên lí cơ bản.
2.2 Tổ hợp – chỉnh hợp – hoán vị.
2.3 Bài tập.
2.3.1 Bài tập luyện tập.
2.3.2 Bài tập tự giải.
2.4 Hướng dẫn giải bài tập.

CHUYÊN ĐỀ 3. NHỊ THỨC NEWTON.
3.1 Bài tập.
3.1.1 Bài tập luyện tập.
3.1.2 Bài tập tự giải.
3.2 Hướng dẫn giải bài tập.

CHUYÊN ĐỀ 4. NGUYÊN TẮC DIRICHLET.
4.1 Nội dung nguyên tắc Dirichlet.
4.2 Bài tập.
4.2.1 Bài tập luyện tập.
4.2.2 Bài tập tự giải.
4.3 Hướng dẫn giải bài tập.

CHUYÊN ĐỀ 5. NGUYÊN TẮC CỰC HẠN.
5.1 Nguyên tắc cực hạn.
5.2 Bài tập.
5.2.1 Bài tập luyện tập.
5.2.2 Bài tập tự giải.
5.3 Hướng dẫn giải bài tập

CHUYÊN ĐỀ 6. BẤT BIẾN.
6.1 Thuật toán.
6.1.1 Định nghĩa thuật toán.
6.1.2 Các bài toán về thuật toán.
6.1.3 Hàm bất biến.
6.2 Bài tập.
6.2.1 Bài tập luyện tập.
6.2.2 Bài tập tự giải.
6.3 Hướng dẫn giải bài tập.

CHUYÊN ĐỀ 7. ĐƠN BIẾN VÀ BÀI TOÁN HỘI TỤ.
7.1 Hàm đơn biến.
7.2 Bài toán hội tụ và bài toán phân kì.
7.3 Bài tập.
7.3.1 Bài tập luyện tập.
7.3.2 Bài tập tự giải.
7.4 Hướng dẫn giải bài tập.

CHUYÊN ĐỀ 8. MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP ĐẾM NÂNG CAO.
8.1 Phương pháp truy hồi.
8.2 Phương pháp sử dụng song ánh.
8.3 Phương pháp quỹ đạo.
8.4 Phương pháp sử dụng đa thức và số phức.
8.5 Bài tập.
8.5.1 Bài tập luyện tập.
8.5.2 Bài tập tự giải.
8.6 Hướng dẫn giải bài tập.

CHUYÊN ĐỀ 9. HÀM SINH VÀ TỔ HỢP.
9.1 Khái niệm hàm sinh.
9.2 Khai triển Taylor.
9.3 Hệ số nhị thức mở rộng.
9.4 Ứng dụng của hàm sinh.
9.5 Bài tập.
9.5.1 Bài tập luyện tập.
9.5.2 Bài tập tự giải.
9.6 Hướng dẫn giải bài tập.

CHUYÊN ĐỀ 10. HÌNH LỒI VÀ ĐỊNH LÍ HELLY.
10.1 Hình lồi.
10.2 Định lí Helly.
10.3 Bài tập.
10.3.1 Bài tập luyện tập.
10.3.2 Bài tập tự giải.
10.4 Hướng dẫn giải bài tập.
Bài tập tổng hợp.
Tài liệu tham khảo.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *