Một số tính chất hay dùng trong hình học phẳng Oxy tập 2 – Võ Quang Mẫn

Một số tính chất hay dùng trong hình học phẳng Oxy tập 2 – Võ Quang Mẫn

Tài liệu giới thiệu một số tính chất hay dùng trong hình học phẳng Oxy giúp giải nhanh các bài toán Oxy khó, tài liệu do thầy Võ Quang Mẫn biên soạn.

Bạn đang đọc: Một số tính chất hay dùng trong hình học phẳng Oxy tập 2 – Võ Quang Mẫn

Tài liệu bao gồm:
I – TÍNH CHẤT KINH ĐIỂN CẦN NẮM VỮNG
1. Đường tròn Apolonius
2. Hàng điểm điều hòa
3. Phép nghịch đảo, cực và đối cực
4. Tứ giác nội tiếp có hai đường chéo vuông góc
5. Tứ giác ngoại tiếp

6. Hai đường tròn trực giao
7. Trực tâm, trung điểm và tính đối trung
8. Tâm nội tiếp của tam giác đường cao
9. Tập phân tích những bài toán có sự đối xứng, yếu tố trung tâm và mối liên hệ giữa chúng
II – TÍNH CHẤT MỚI CÓ THỂ PHÙ HỢP VỚI XU HƯỚNG CỦA ĐỀ THI 
III – TỔNG HỢP CÁC BÀI TRÊN NHÓM OXY

Xem lại tập 1: Vận dụng các tính chất hình học phẳng vào bài toán tọa độ Oxy – Võ Quang Mẫn (Tập 1 – phiên bản 2016)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *