Phân dạng, bài tập mẫu và phương pháp giải Đại số Tổ hợp – Nguyễn Vũ Minh, Lê Thị Phượng

Phân dạng, bài tập mẫu và phương pháp giải Đại số Tổ hợp – Nguyễn Vũ Minh, Lê Thị Phượng

Tài liệu gồm 78 trang, với nội dung gồm:

Bạn đang đọc: Phân dạng, bài tập mẫu và phương pháp giải Đại số Tổ hợp – Nguyễn Vũ Minh, Lê Thị Phượng

Vấn đề 01. Quy tắc cộng – Quy tắc nhân
+ Định nghĩa
1. Quy tắc nhân: Một công việc a được chia thành nhiều giai đoạn (gắn liền nhau) thì số cách chọn công việc a là tích các giai đoạn
2. Quy tắc cộng: Một công việc a được chia thành nhiều trường hợp thì số cách chọn công việc a là tổng các trường hợp
+ Bài tập có lời giải
+ Bài tập trắc nghiệm có đáp án
+ Bài tập về nhà

Vấn đề 02. Hoán vị
+ Bài tập mẫu tham khảo
+ Bài tập tự giải
Vấn đề 03. Tổ hợp – Chỉnh hợp
+ Bài tập mẫu tham khảo
+ Bài tập tự giải
Tổng hợp bài tập trắc nghiệm phép đếm – hoán vị – chỉnh hợp – tổ hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *