Phân dạng các bài toán bất đẳng thức và min – max – Mẫn Ngọc Quang

Phân dạng các bài toán bất đẳng thức và min – max – Mẫn Ngọc Quang

Tài liệu Phân dạng các bài toán bất đẳng thức và min – max của thầy giáo Mẫn Ngọc Quang gồm 160 trang là tuyển tập các bài toán bất đẳng thức và min – max đặc sắc được phân thành 13 dạng khác nhau dựa theo phương pháp giải.

Bạn đang đọc: Phân dạng các bài toán bất đẳng thức và min – max – Mẫn Ngọc Quang

§1. Các bất đẳng thức phụ chứng minh bất đẳng thức
§2. Bất đẳng thức ba biến đối xứng điểm rơi đẹp
§3. Các bất đẳng thức phụ quen thuộc
§4. Bất đẳng thức ba biến không đối xứng
§5. Bất đẳng thức dồn về tổng a + b + c
§6. Bất đẳng thức xử lý cụm x^2.y + y^2.z + z^2.x
§7. Bất đẳng thức xử lý cụm xyz
§8. Bất đẳng thức sử dụng tiếp tuyến
§9. Bất đẳng thức sử dụng đặt ẩn phụ

§10. Bất đẳng thức có biên bằng 0
§11. Bất đẳng thức sử dụng phương pháp thế
§12. Bất đẳng thức Mincopxky
§13. Bất đẳng thức có giả thiết đồng bậc
§14. Bất đẳng thức đồng bậc
§15. Phương pháp cố định biến số
§16. Bất đẳng thức có hiệu a – b
§17. Phương pháp lượng giác hóa và vectơ
§18. Phương pháp ép biến

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *