Phân dạng và bài tập bất đẳng thức, GTLN – GTNN – Trần Quốc Nghĩa

Phân dạng và bài tập bất đẳng thức, GTLN – GTNN – Trần Quốc Nghĩa

Tài liệu gồm 58 trang phân dạng và tuyển chọn bài tập bất đẳng thức, GTLN – GTNN (Đại số 10), tài liệu do thầy Trần Quốc Nghĩa biên soạn.

Bạn đang đọc: Phân dạng và bài tập bất đẳng thức, GTLN – GTNN – Trần Quốc Nghĩa

Chủ đề 1. BẤT ĐẲNG THỨC
+ Dạng 1. Chứng minh BĐT dựa vào định nghĩa và tính chất
+ Dạng 2. Chứng minh BĐT dựa vào BĐT Cauchy (AM-GM)
+ Dạng 3. Chứng minh BĐT dựa vào BĐT Cauchy Schwarz
+ Dạng 4. Chứng minh BĐT dựa vào BĐT C.B.S
+ Dạng 5. Chứng minh BĐT dựa vào tọa độ vectơ
+ Dạng 6. Bất đẳng thức về giá trị tuyệt đối
+ Dạng 7. Sử dụng phương pháp làm trội
+ Dạng 8. Ứng dụng BĐT để giải PT, HPT, BPT
Bài tập trắc nghiệm chủ đề 1: Bất đẳng thức

Chủ đề 2. GIÁ TRỊ LỚN NHẤT – GIÁ TRỊ NHỎ NHẤT
+ Dạng 1. Dùng tam thức bậc hai
+ Dạng 2. Dùng BĐT Cauchy
+ Dạng 3. Dùng BĐT C.B.S
+ Dạng 4. Dùng BĐT chứa dấu giá trị tuyệt đối
+ Dạng 5. Dùng tọa độ vectơ
Bài tập trắc nghiệm chủ đề 2: GTLN-GTNN
BÀI TẬP TỔNG HỢP
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *