Phân dạng và bài tập chuyên đề bất đẳng thức – bất phương trình – Nguyễn Bảo Vương

Phân dạng và bài tập chuyên đề bất đẳng thức – bất phương trình – Nguyễn Bảo Vương

Tài liệu gồm 302 trang phân dạng và tuyển chọn bài tập chuyên đề bất đẳng thức – bất phương trình, tài liệu do thầy Nguyễn Bảo Vương sưu tầm và biên soạn.

Bạn đang đọc: Phân dạng và bài tập chuyên đề bất đẳng thức – bất phương trình – Nguyễn Bảo Vương

Bất đẳng thức
+ Dạng 1. Sử dụng định nghĩa và tích chất cơ bản
+ Dạng 2. Sử dụng bất đẳng thức Cauchy (Côsi) để chứng minh bất đẳng thức và tìm giá tri lớn nhất, nhỏ nhất
+ Dạng 3. Đặt ẩn phụ trong bất đẳng thức
+ Dạng 4. Sử dụng bất đẳng thức phụ
Đại cương về bất phương trình
+ Dạng 1. Tìm điều kiện xác định của bất phương trình
+ Dạng 2. Xác định các bất phương trình tương đương và giải bất phương trình bằng phép biến đổi tương
Bất phương trình và hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn
+ Dạng 1. Xác định miền nghiệm của bất phương trình và hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn
+ Dạng 2. Ứng dụng vào bài toán kinh tế
Bất phương trình và hệ bất phương trình bậc nhất một ẩn
+ Dạng 1. Giải bất phương trình dạng ax + b
+ Dạng 2. Giải hệ bất phương trình bậc nhất một ẩn
+ Dạng 3. Bất phương trình quy về bất phương trình, hệ bất phương trình bậc nhất một ẩn

Dấu của nhị thức bậc nhất
+ Dạng 1. Lập bảng xét dấu biểu thức chứa nhị thức bậc nhất hai ẩn
+ Dạng 2. Ứng dụng xét dấu của nhị thức bậc nhất hai ẩn vào giải toán
Phương trình và bất phương trình quy về bậc hai
+ Dạng 1. Phương trình và bất phương trình chứa ẩn trong dấu giá trị tuyệt đối
+ Dạng 2. Phương trình và bất phương trình chứa căn
Dấu của tam thức bậc hai
+ Dạng 1. Xét dấu của biểu thức chứa tam thức bậc hai
+ Dạng 2. Bài toán chứa tham số liên quan đến tam thức bậc hai luôn mang một dấu
Bất phương trình bậc hai
+ Dạng 1. Giải bất phương trình bậc hai
+ Dạng 2. Giải hệ bất phương trình bậc hai một ẩn
+ Dạng 3. Giải bất phương trình tích và bất phương trình chứa ẩn ở mấu thức
+ Dạng 4. Ứng dụng tam thức bậc hai, bất phương trình bậc hai trong chứng minh bất đẳng thức và tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất
Tổng hợp 336 bài tập trắc nghiệm bất đẳng thức và bất phương trình

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *