Phân dạng và bài tập chuyên đề tích vô hướng của 2 vectơ và ứng dụng – Trần Quốc Nghĩa

Phân dạng và bài tập chuyên đề tích vô hướng của 2 vectơ và ứng dụng – Trần Quốc Nghĩa

Tài liệu gồm 82 trang phân dạng, hướng dẫn phương pháp giải và bài tập tự luận – trắc nghiệm chuyên đề tích vô hướng của 2 vectơ và ứng dụng. Nội dung tài liệu gồm:

Bạn đang đọc: Phân dạng và bài tập chuyên đề tích vô hướng của 2 vectơ và ứng dụng – Trần Quốc Nghĩa

Vấn đề 1. GIÁ TRỊ LƯỢNG GIÁC CỦA MỘT GÓC BẤT KÌ TỪ 0 ĐỘ ĐẾN 180 ĐỘ
+ Dạng 1. Góc và dấu của các giá trị lượng giác
+ Dạng 2. Cho một giá trị lượng giác, tính các giá trị lượng giác còn lại
+ Dạng 3. Chứng minh, rút gọn một biểu thức
Vấn đề 2. TÍCH VÔ HƯỚNG CỦA HAI VÉCTƠ
+ Dạng 1. Tính tích vô hướng của hai véctơ. Góc giữa hai véctơ
+ Dạng 2. Tính độ dài của một đoạn thẳng
+ Dạng 3. Chứng minh vuông góc

+ Dạng 4. Chứng minh một đẳng thức về tích vô hướng hay độ dài
+ Dạng 5. Tập hợp điểm – Cực trị
+ Dạng 6. Biểu thức tọa độ
+ Dạng 7. Tìm các điểm đặc biệt trong tam giác
+ Dạng 8. Một số dạng toán thường gặp trên tam giác, tứ giác
+ Dạng 9. Tìm GTLN, GTNN trong hình học
Vấn đề 3. HỆ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC
+ Dạng 1. Tính toán các đại lượng
+ Dạng 2. Chứng minh hệ thức
+ Dạng 3. Dạng tam giác
+ Dạng 4. Giải tam giác và ứng dụng thực tế

Bạn đọc có thể xem thêm tài liệu: Phân dạng và bài tập chuyên đề vector – tọa độ – Trần Quốc Nghĩa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *