Phân loại và phương pháp giải bài tập mệnh đề – tập hợp

Phân loại và phương pháp giải bài tập mệnh đề – tập hợp

Tài liệu gồm 81 trang, được biên soạn bởi thầy giáo Trần Đình Cư, tóm tắt lý thuyết, phân loại và phương pháp giải bài tập mệnh đề – tập hợp, giúp học sinh lớp 10 tham khảo khi học chương trình Đại số 10 chương 1 (Toán 10).

Bạn đang đọc: Phân loại và phương pháp giải bài tập mệnh đề – tập hợp

BÀI 1. MỆNH ĐỀ.
Dạng 1: Nhận biết mệnh đề, mệnh đề chứa biến.
Dạng 2: Xét tính đúng sai của mệnh đề.
Dạng 3: Phủ định của mệnh đề.
Dạng 4: Mệnh đề kéo theo, mệnh đề đảo và hai mệnh đề tương đương.
Dạng 5: Mệnh đề với kí hiệu với mọi, tồn tại.

BÀI 2. TẬP HỢP.
Dạng 1: Tập hợp và các phần tử của tập hợp.
Dạng 2: Tập hợp con và hai tập hợp bằng nhau.

BÀI 3. CÁC PHÉP TOÁN TẬP HỢP.
Dạng 1: Giao và hợp của hai tập hợp.
Dạng 2: Hiệu và phần bù của hai tập hợp.
Dạng 3: Bài toán sử dụng biểu đồ Ven.
Dạng 4. Chứng minh X ⊂ Y. Chứng minh X = Y.

BÀI 4. CÁC TẬP HỢP SỐ.
Dạng 1: Tìm giao và hợp các khoảng, nửa khoảng, đoạn.
Dạng 2: Xác định hiệu và phần bù các khoảng, đoạn, nửa khoảng.

BÀI 5. SỐ GẦN ĐÚNG VÀ SAI SỐ.
Dạng 1. Biết số gần đúng a và độ chính xác d. Ước lượng sai số tương đối, các chữ số chắc, viết dưới dạng chuẩn.
Dạng 2. Biết số gần đúng a và sai số tương đối không vượt quá c. Ước lượng sai số tuyệt đối, các chữ số chắc, viết dưới dạng chuẩn.
Dạng 3. Quy tròn số. Ước lượng sai số tuyệt đối, sai số tương đối của số quy tròn.
Dạng 4. Sai số của tổng, tích và thương.
Dạng 5: Xác định các chữ số chắc của một số gần đúng, dạng chuẩn của chữ số gần đúng và kí hiệu khoa học của một số.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *