Phân loại và phương pháp giải bài tập phương pháp tọa độ trong mặt phẳng

Phân loại và phương pháp giải bài tập phương pháp tọa độ trong mặt phẳng

Tài liệu gồm 135 trang, được biên soạn bởi thầy giáo Trần Đình Cư, tóm tắt lý thuyết, phân loại và phương pháp giải bài tập phương pháp tọa độ trong mặt phẳng, giúp học sinh lớp 10 tham khảo khi học chương trình Hình học 10 chương 3 (Toán 10).

Bạn đang đọc: Phân loại và phương pháp giải bài tập phương pháp tọa độ trong mặt phẳng

BÀI 1. PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG.
Dạng 1: Viết phương trình tổng quát của đường thẳng.
Dạng 2: Xét vị trí tương đối của hai đường thẳng.
Dạng 3: Viết phương trình tham số và chính tắc của đường thẳng.
Dạng 4: Xác định tọa độ điểm thuộc đường thẳng.
Dạng 5: Bài toán liên quan đến khoảng cách từ một điểm tới một đường thẳng.
Dạng 6: Bài toán liên quan đến góc giữa hai đường thẳng.

BÀI 2. PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG TRÒN.
Dạng 1: Nhận dạng phương trình đường tròn. Tìm tâm và bán kính đường tròn.
Dạng 2: Viết phương trình đường tròn.
Dạng 3: Vị trí tương đối của điểm; đường thẳng; đường tròn với đường tròn.
Dạng 4: Viết phương trình tiếp tuyến với đường tròn.

BÀI 3. PHƯƠNG TRÌNH ELIP.
Dạng 1: Xác định các yếu tố của elip khi biết phương trình chính tắc của elip.
Dạng 2: Viết phương trình chính tắc của đường elip.
Dạng 3: Xác định điểm nằm trên đường elip thỏa mãn điều kiện cho trước.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *