Phân loại và phương pháp giải bài tập phương trình – hệ phương trình

Phân loại và phương pháp giải bài tập phương trình – hệ phương trình

Tài liệu gồm 78 trang, được biên soạn bởi thầy giáo Trần Đình Cư, tóm tắt lý thuyết, phân loại và phương pháp giải bài tập phương trình – hệ phương trình, giúp học sinh lớp 10 tham khảo khi học chương trình Đại số 10 chương 3 (Toán 10).

Bạn đang đọc: Phân loại và phương pháp giải bài tập phương trình – hệ phương trình

BÀI 1. ĐẠI CƯƠNG VỀ PHƯƠNG TRÌNH.
Dạng 1: Điều kiện xác định của phương trình.
Dạng 2: Sử dụng điều kiện xác định của phương trình để tìm gghiệm của phương trình.
Dạng 3: Phương trình tương đương, phương trình hệ quả.

BÀI 2. PHƯƠNG TRÌNH QUY VỀ PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT VÀ PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI.
Dạng 1: Phương trình tích.
Dạng 2: Phương trình chứa ẩn trong giá trị tuyệt đối.
Dạng 3: Phương trình chứa ẩn ở mẫu.
Dạng 4: Phương trình chứa ẩn ở trong dấu căn.
Dạng 5: Định lý Vi-et và ứng dụng.
Dạng 6: Giải và biện luận phương trình.

BÀI 3. PHƯƠNG TRÌNH VÀ HỆ PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT NHIỀU ẨN.
Dạng 1: Giải và biện luận hệ phương trình bậc nhất hai ẩn.
Dạng 2: Giải và biện luận hệ phương trình bậc nhất ba ẩn.
Dạng 3: Giải và biện luận hệ phương trình bậc cao.
Dạng 4: Các bài toán thực tế phương trình, hệ phương trình.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *