Phân loại và phương pháp giải bài tập thống kê

Phân loại và phương pháp giải bài tập thống kê

Tài liệu gồm 21 trang, được biên soạn bởi thầy giáo Trần Đình Cư, tóm tắt lý thuyết, phân loại và phương pháp giải bài tập thống kê, giúp học sinh lớp 10 tham khảo khi học chương trình Đại số 10 chương 5 (Toán 10).

Bạn đang đọc: Phân loại và phương pháp giải bài tập thống kê

BÀI 1. BẢNG PHÂN BỐ TẦN SỐ – TẦN SUẤT.
BÀI 2. BIỂU ĐỒ.
BÀI 3. SỐ TRUNG BÌNH – SỐ TRUNG VỊ – MỐT.
BÀI 4. PHƯƠNG SAI VÀ ĐỘ LỆCH CHUẨN.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *