Phân loại và phương pháp giải bài tập tích vô hướng hai vectơ và ứng dụng

Phân loại và phương pháp giải bài tập tích vô hướng hai vectơ và ứng dụng

Tài liệu gồm 79 trang, được biên soạn bởi thầy giáo Trần Đình Cư, tóm tắt lý thuyết, phân loại và phương pháp giải bài tập tích vô hướng hai vectơ và ứng dụng, giúp học sinh lớp 10 tham khảo khi học chương trình Hình học 10 chương 2 (Toán 10).

Bạn đang đọc: Phân loại và phương pháp giải bài tập tích vô hướng hai vectơ và ứng dụng

BÀI 1. GIÁ TRỊ LƯỢNG GIÁC CỦA MỘT GÓC BẤT KỲ TỪ 0 ĐỘ ĐẾN 180 ĐỘ.
Dạng 1: Xác định giá trị lượng giác của góc đặc biệt.
Dạng 2: Chứng minh đẳng thức lượng giác, chứng minh biểu thức không phụ thuộc x, đơn giản biểu thức.
Dạng 3: Xác định giá trị của một biểu thức lượng giác có điều kiện.

BÀI 2. TÍCH VÔ HƯỚNG CỦA HAI VECTƠ.
Dạng 1: Xác định biểu thức tích vô hướng, góc giữa hai vectơ.
Dạng 2: Chứng minh các đẳng thức về tích vô hướng hoặc độ dài của đoạn thẳng.
Dạng 3: Tìm tập hợp điểm thoả mãn đẳng thức về tích vô hướng hoặc tích độ dài.
Dạng 4: Biểu thức tọa độ của tích vô hướng.

BÀI 3. CÁC HỆ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC VÀ GIẢI TAM GIÁC.
Dạng 1: Xác định các yếu tố trong tam giác.
Dạng 2: Giải tam giác.
Dạng 3: Chứng minh đẳng thức, bất đẳng thức liên quan đến các yếu tố của tam giác, tứ giác.
Dạng 4: Nhận dạng tam giác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *