Phân loại và phương pháp giải bài tập tổ hợp và xác suất

Phân loại và phương pháp giải bài tập tổ hợp và xác suất

Tài liệu gồm 106 trang, được biên soạn bởi thầy giáo Trần Đình Cư, tóm tắt lý thuyết, phân loại và phương pháp giải bài tập tổ hợp và xác suất, giúp học sinh lớp 11 tham khảo khi học chương trình Đại số và Giải tích 11 chương 2 (Toán 11).

Bạn đang đọc: Phân loại và phương pháp giải bài tập tổ hợp và xác suất

BÀI 1. QUY TẮC ĐẾM.
Dạng 1. Quy tắc cộng.
Dạng 2. Quy tắc nhân.

BÀI 2. HOÁN VỊ – CHỈNH HỢP – TỔ HỢP.
Dạng 1. Hoán vị.
Dạng 2. Chỉnh hợp.
Dạng 3. Tổ hợp.
Dạng 4. Phương trình – bất phương trình.

BÀI 3. NHỊ THỨC NIU-TƠN.
Dạng 1. Xác định hệ số hoặc số hạng chứa x^k.
Dạng 2. Tìm số hạng đứng chính giữa.
Dạng 3. Tìm hệ số lớn nhất trong khai triển nhị thức Niu-tơn của (a + b)^n.
Dạng 4. Tìm số hạng hữu tỉ trong khai triển (a + b)^n.
Dạng 5. Tính tổng hoặc chứng minh đẳng thức.

BÀI 4 – 5. BIẾN CỐ VÀ XÁC SUẤT CỦA BIẾN CỐ.
Dạng 1. Tính xác suất dựa vào định nghĩa cổ điển.
Dạng 2. Quy tắc tính xác suất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *