Phát triển tư duy giải toán hình học tọa độ phẳng Oxy – Hứa Lâm Phong

Phát triển tư duy giải toán hình học tọa độ phẳng Oxy – Hứa Lâm Phong

Sách gồm 579 trang trình bày đầy đủ và chi tiết các vấn đề về hình học tọa độ trong mặt phẳng. Các bài toán trong sách được chọn lọc, phân dạng, phân tích và giải quyết một cách chi tiết theo nhiều hướng. Sách do thầy Hứa Lâm Phong biên soạn.

Bạn đang đọc: Phát triển tư duy giải toán hình học tọa độ phẳng Oxy – Hứa Lâm Phong

Chương 1. Tóm tắt lý thuyết và các vấn đề liên quan đến phương pháp tọa độ trong mặt phẳng Oxy
Chủ đề 1.1. Véctơ và các phép toán
Chủ đề 1.2. Hệ tọa độ – tọa độ véctơ – tọa độ điểm
Chủ đề 1.3. Phương trình đường thẳng
Chủ đề 1.4. Khoảng cách từ một điểm đến một đường thẳng. Góc giữa hai đường thẳng
Chủ đề 1.5. Phương trình đường tròn
Chủ đề 1.6. Phương trình đường elip
Chủ đề 1.7. Phương trình đường hypebol và parabol
Chủ đề 1.8. Phép biến hình cơ bản trong mặt phẳng
Chủ đề 1.9. Các định lý – bổ đề – tính chất – bài toán tiêu biểu trong hình học phẳng

Chương 2. Các phương pháp tiếp cận và giải nhanh một bài toán hình học trong mặt phẳng Oxy
Chủ đề 2.1. Các bài toán liên quan đến tìm tọa độ điểm
Chủ đề 2.2. Các bài toán liên quan đến viết phương trình đường thẳng
Chủ đề 2.3. Các bài toán liên quan đến viết phương trình đường tròn
Chủ đề 2.4. Các bài toán liên quan đến các đường conic
Chủ đề 2.5. Các bài toán liên quan đến max – min cực trị hình học trong mặt phẳng Oxy
Chương 3. Ứng dụng hình học tọa độ oxy vào việ c giải các bài toán hình học thuần túy
Chủ đề 3.1. Các nguyên tắc cần lưu ý khi giải bài toán hình học phẳng bằng công cụ tọa độ
Chủ đề 3.2. Phương pháp giải các bài toán hình học thuần túy bằng công cụ tọa độ
Chủ đề 3.3. Các ví dụ minh họa và so sánh giữa phương pháp tọa độ và cách giải hình học thuần túy
Chủ đề 3.4. Ứng dụng hệ trục tọa độ vào việc giải các bài toán hình học phẳng
Chủ đề 3.5. Ứng dụng hệ trục tọa độ vào việc chứng minh các tính chất hình học trong bài toán hình học phẳng Oxy
Chương 4. Phân tích & hướng dẫn giải chi tiết các bài toán hình học trong mặt phẳng Oxy đã thi Đại học – Cao đẳng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *