Phương pháp cân bằng tích giải PT – BPT vô tỉ – Nguyễn Đại Dương

Phương pháp cân bằng tích giải PT – BPT vô tỉ – Nguyễn Đại Dương

Tài liệu gồm 18 trang hướng dẫn sử dụng phương pháp cân bằng tích để giải một lớp các bài toán phương trình và bất phương trình vô tỷ. Tài liệu bao gồm các phần:
+ Cơ sở lí thuyết
+ Phương pháp chung
+ Các ví dụ
+ Bài tập vận dụng

Bạn đang đọc: Phương pháp cân bằng tích giải PT – BPT vô tỉ – Nguyễn Đại Dương

Các em phải biết học toán là phát triển tư duy, dù cho phương pháp có hay và dễ sử dụng đến mức nào nhưng người sử dụng không thể phát triển được nó thì cũng chỉ là học chay mà thôi. Hy vọng các em có thể nắm bắt bản chất để phát triển thêm nữa phương pháp này. Trong tài liệu tôi cố gắng sử dụng các ví dụ tiêu biểu cho từng bài toán riêng biệt, mỗi ví dụ là một kinh nghiệm cũng như một bài học. Đọc hết tài liệu các em sẽ có một cái nhìn tổng quát và đầy đủ về phương pháp này. Hiển nhiên trong bất kì tài liệu nào cũng sẽ có những thiếu sót, mong các em góp ý để tài liệu được hoàn thiện hơn cho các lứa học sinh sau.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *