Phương pháp đặt ẩn phụ không hoàn toàn giải phương trình vô tỷ – Vũ Hồng Phong

Phương pháp đặt ẩn phụ không hoàn toàn giải phương trình vô tỷ – Vũ Hồng Phong

Tài liệu gồm 52 trang trình bày phương pháp đặt ẩn phụ không hoàn toàn giải phương trình vô tỷ do thầy giáo Vũ Hồng Phong biên soạn. Tài liệu nêu sơ lược về phương pháp giải kèm theo rất nhiều các ví dụ điển hình.

Bạn đang đọc: Phương pháp đặt ẩn phụ không hoàn toàn giải phương trình vô tỷ – Vũ Hồng Phong

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *