Phương pháp ép tích giải phương trình vô tỉ – Phạm Quốc Đông

Phương pháp ép tích giải phương trình vô tỉ – Phạm Quốc Đông

Tài liệu gồm 20 trang giới thiệu phương pháp ép tích trong việc giải phương trình vô tỉ, tài liệu được biên soạn bởi tác giả Phạm Quốc Đông.

Bạn đang đọc: Phương pháp ép tích giải phương trình vô tỉ – Phạm Quốc Đông

Phương pháp ép tích là việc biến đổi một phương trình hay một bất phương trình về các phương trình tích để từ đó giải các phương trình cơ bản. Phương pháp ép tích hoàn toàn dựa và việc các bạn tìm ra biểu thức ghép với căn thức phù hợp nhất, đồng thời áp dụng hằng đẳng thức cơ bản mà chúng ta đã được học ở chương trình lớp 7 để xử lí các phương trình. Công việc tìm biểu thức ghép với căn thức cũng chính là tìm biểu thức liên hợp như trong phương pháp liên hợp mà các bạn được học. Việc tìm biểu thức phù hợp để liên hợp sẽ được tôi phân tích và hướng dẫn cụ thể cho từng loại.

Thực chất của phương pháp ép tích cũng không có gì mới, nó tương tự như phương pháp liên hợp hay đặt ẩn phụ không hoàn toàn nhưng nó lại có những ưu việt riêng của nó. Và nó sẽ đáp ứng được tất cả phương trình chứa một căn thức một cách nhanh gọn. Việc chứng minh lượng còn lại cũng sẽ không còn phức tạp đối với phương pháp ép tích.

Nội dung tài liệu:
+ Cơ sở phương pháp ép tích
+ Hướng dẫn tìm nghiệm và nhân tử chung của phương trình vô tỉ
+ Hướng dẫn tìm biểu thức liên hợp của phương trình vô tỉ
+ Áp dụng phương pháp ép tích như thế nào để giải quyết các phương trình vô tỉ
+ Bài tập tự luyện

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *