Phương pháp giải PT – Hệ PT – Bất PT bằng máy tính Casio – Đoàn Trí Dũng – Bùi Thế Việt

Phương pháp giải PT – Hệ PT – Bất PT bằng máy tính Casio – Đoàn Trí Dũng – Bùi Thế Việt

Sách gồm 244 trang hướng dẫn giải các bài toán PT – Hệ PT – Bất PT bằng máy tính Casio, sách được biên soạn bởi hai tác giả Đoàn Trí Dũng và Bùi Thế Việt.

Bạn đang đọc: Phương pháp giải PT – Hệ PT – Bất PT bằng máy tính Casio – Đoàn Trí Dũng – Bùi Thế Việt

Bài toán phương trình, bất phương trình và hệ phương trình vốn dĩ luôn được coi là “con át chủ bài” trong chương trình giảng dạy THPT nói chung cũng như đánh giá năng lực học sinh trong mỗi kỳ thi THPT Quốc gia nói riêng. Các bài tập thuộc dạng toán này đòi hỏi học sinh phải tư duy theo nhiều hướng giải khác nhau, sử dụng các phương pháp khác nhau để tìm được mấu chốt của vấn đề, một trong số đó là phương pháp sử dụng máy tính Casio.

Trên cơ sở các kỹ năng xử lý máy tính Casio sẵn có, tác giả cuốn sách đã nghiên cứu và tìm ra những phương pháp xử lý mới, độc đáo, từ đó đúc kết thành 2 phần chính trong cuốn sách này:

Phần 1. Phân loại các kỹ thuật giải bài toán phương trình, hệ phương trình, bất phương trình thành 13 chủ đề
+ Chủ đề 1. Nâng lũy thừa và định lý Viet đảo
+ Chủ đề 2. Nhân liên hợp nghiệm vô tỉ
+ Chủ đề 3. Tư duy phân tích nhân tử bằng Casio
+ Chủ đề 4. Phương pháp xét tổng hiệu
+ Chủ đề 5. Nhân liên hợp hai nghiệm hữu tỉ đơn
+ Chủ đề 6. Nhân liên hợp hai nghiệm hữu tỉ kép
+ Chủ đề 7. Đánh giá hàm số đơn điệu
+ Chủ đề 8. Phương pháp hàm đặc trưng
+ Chủ đề 9. Giải phương trình bằng phương pháp nhân liên hợp nghiệm hữu tỉ đơn
+ Chủ đề 10. Giải phương trình bằng phương pháp nhân liên hợp hai biến hữu tỉ đơn
+ Chủ đề 11. Phương trình chứa nghiệm kép vô tỉ
+ Chủ đề 12. Bài toán nghiệm bội chuyên sâu
+ Chủ đề 13. Một cách tiếp cận khác của bài toán nghiệm bội ba
Phần 2. Tổng hợp các bài toán phương trình, hệ phương trình, bất phương trình hay và khó được định hướng tư duy về cách tiếp cận bài toán ngay từ lúc mới bắt đầu.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *