Sáng tác phương trình và hệ phương trình – Nguyễn Tài Chung

Sáng tác phương trình và hệ phương trình – Nguyễn Tài Chung

Tài liệu gồm 63 trang giới thiệu một số phương pháp sáng tác và giải các bài toán về phương trình – hệ phương trình.

Bạn đang đọc: Sáng tác phương trình và hệ phương trình – Nguyễn Tài Chung

+ Xây dựng một số phương trình được giải bằng cách đưa về hệ.
+ Sử dụng công thức lượng giác để sáng tác các phương trình đa thức bậc cao.
+ Sử dụng các đồng nhất thức đại số có xuất sứ từ các hàm lượng giác hypebôlic để sáng tác các phương trình đa thức bậc cao.
+ Sáng tác một số phương trình đẳng cấp đối với hai biểu thức.
+ Xây dựng phương trình từ các đẳng thức.

+ Xây dựng phương trình từ các hệ đối xứng loại II.
+ Xây dựng phương trình vô tỉ dựa vào tính đơn điệu của hàm số.
+ Xây dựng phương trình vô tỉ dựa vào các phương trình lượng giác.
+ Sử dụng căn bậc n của số phức để sáng tạo và giải hệ phương trình.
+ Sử dụng bất đẳng thức lượng giác trong tam giác để sáng tạo ra các phương trình lượng giác hai ẩn và xây dựng thuật giải.
+ Sử dụng hàm ngược để sáng tác một số phương trình, hệ phương phương trình.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *