Sổ tay tra cứu nhanh kiến thức môn Toán 10 học kì 2 – Nguyễn Mạnh Cường

Sổ tay tra cứu nhanh kiến thức môn Toán 10 học kì 2 – Nguyễn Mạnh Cường

TOANMATH.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 10 tài liệu sổ tay tra cứu nhanh kiến thức môn Toán 10 học kì 2 do thầy Nguyễn Mạnh Cường biên soạn, tài liệu tuyển tập lý thuyết, công thức và phương pháp giải một số dạng toán thường gặp trong chương trình Đại số 10 và Hình học 10, bổ trợ cho học sinh trong quá trình ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi học kỳ 2 Toán 10.

Bạn đang đọc: Sổ tay tra cứu nhanh kiến thức môn Toán 10 học kì 2 – Nguyễn Mạnh Cường

Khái quát nội dung sổ tay tra cứu nhanh kiến thức môn Toán 10 học kì 2 – Nguyễn Mạnh Cường:
PHẦN ĐẠI SỐ
Chương IV. BẤT ĐẲNG THỨC – BẤT PHƯƠNG TRÌNH
I. BẤT ĐẲNG THỨC
1. Tính chất của bất đẳng thức.
2. Bất đẳng thức Cô si.
3. Bất đẳng thức có chứa dấu giá trị tuyệt đối.
4. Một số bất đẳng thức thường dùng khác.
II. BẤT PHƯƠNG TRÌNH VÀ HỆ BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN
1. Dấu của nhị thức bậc nhất.
2. Bất phương trình bậc nhất.
3. Hệ bất phương trình bậc nhất một ẩn.
III. BẤT PHƯƠNG TRÌNH VÀ HỆ BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN
1. Bất phương trình bậc nhất hai ẩn.
2. Hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn.
IV. BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI MỘT ẨN
1. Dấu của tam thức bậc hai.
2. Bất phương trình bậc hai một ẩn.
3. Một số phương trình và bất phương trình quy về bậc hai.
Chương V. THỐNG KÊ
I. KHÁI QUÁT
II. BẢNG PHÂN BỐ TẦN SỐ VÀ TẦN SUẤT
III. BIỂU ĐỒ
1. Biểu đồ hình cột.
2. Biểu đồ đường gấp khúc.
3. Biểu đồ hình quạt.
IV. SỐ TRUNG BÌNH CỘNG
V. SỐ TRUNG VỊ
VI. MỐT
VII. PHƯƠNG SAI
VIII. ĐỘ LỆCH CHUẨN

Chương VI. LƯỢNG GIÁC
I. CÔNG THỨC LƯỢNG GIÁC
1. Công thức cơ bản. Hệ quả của công thức cơ bản.
2. Công thức cộng. Hệ quả của công thức cộng.
3. Công thức biến đổi tổng thành tích.
4. Công thức biến đổi theo f(x) = asinx + bcosx.
5. Công thức biến đổi theo tanx/2 = t.
II. GÓC VÀ CUNG LƯỢNG GIÁC ĐẶC BIỆT
1. Góc và cung lượng giác.
2. Giá trị của góc và cung lượng giác đặc biệt.
3. Giá trị lượng giác của các góc (cung) lượng giác đặc biệt.
PHẦN HÌNH HỌC
Chương III. PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ TRONG MẶT PHẲNG OXY
I. HỆ TỌA TRỤC TỌA ĐỘ TRONG MẶT PHẲNG TỌA ĐỘ OXY
1. Hệ trục tọa độ.
2. Tọa độ véc-tơ.
3. Tọa độ điểm.
4. Liên hệ giữa tọa độ véc-tơ và tọa độ điểm.
II. ĐƯỜNG THẲNG TRONG MẶT PHẲNG TỌA ĐỘ OXY
1. Véc-tơ pháp tuyến và véc-tơ chỉ phương của đường thẳng.
2. Các dạng phương trình của đường thẳng.
3. Cách viết nhanh phương trình của đường thẳng.
4. Vị trí tương đối giữa đường thẳng với điểm và đường thẳng.
5. Góc giữa hai đường thẳng.
6. Khoảng cách từ điểm tới đường thẳng.
III. ĐƯỜNG TRÒN TRONG MẶT PHẲNG TỌA ĐỘ OXY
1. Các dạng phương trình của đường tròn.
2. Cách viết nhanh phương trình của đường tròn.
3. Vị trí tương đối của đường tròn với điểm, đường thẳng và đường tròn.
4. Phương trình tiếp tuyến với đường tròn.
IV. ELIP TRONG MẶT PHẲNG TỌA ĐỘ OXY
1. Định nghĩa đường elip.
2. Phương trình chính tắc của elip.
3. Các thông tin của elip.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *