Soạn Hồ Chí Minh và Tuyên ngôn Độc lập trang 90 SKG Ngữ Văn 6 tập 1 CD

Soạn Hồ Chí Minh và Tuyên ngôn Độc lập trang 90 SKG Ngữ Văn 6 tập 1 CD

Soạn Hồ Chí Minh và Tuyên ngôn Độc lập trang 90 SGK Ngữ Văn 6 tập 1 hỗ trợ các bạn học sinh hiểu rõ về tác phẩm. Đây cũng là cách để nắm bắt nội dung một cách nhanh chóng.

Bạn đang đọc: Soạn Hồ Chí Minh và Tuyên ngôn Độc lập trang 90 SKG Ngữ Văn 6 tập 1 CD

Soạn Hồ Chí Minh và Tuyên ngôn Độc lập trang 90 là điều cần thiết trước mỗi bài học. Thông qua đó, các em sẽ nắm được cốt lõi của văn bản. Từ đó ghi nhớ dễ dàng, hỗ trợ cho các bài thi sau này.

1. Chuẩn bị nội dung soạn Hồ Chí Minh và Tuyên ngôn Độc lập trang 90

Soạn Hồ Chí Minh và Tuyên ngôn Độc lập trang 90 SKG Ngữ Văn 6 tập 1 CD

Câu 1 SGK Ngữ Văn lớp 6 tập 1 trang 91: Với một văn bản thông tin thuật lại sự kiện theo dữ kiện thời gian, học sinh nên lưu ý:

 • Văn bản xuất hiện ở thời điểm, địa điểm nào? Nó có ý nghĩa gì?
 • Thông tin chính văn bản cung cấp được nêu ở phần nào? 
 • Những mốc thời gian được nhắc đến bao gồm những gì? Nó có gắn liền với sự việc quan trọng nào hay không?
 • Các yếu tố như: Nhan đề, sapo, đề mục, hình ảnh, âm thanh,… có tác dụng gì?
 • Sự kiện nào được thuật lại trong văn bản và mang ý nghĩa như thế nào? 

Gợi ý:

 • Văn bản xuất hiện lần đầu tiên vào ngày 1/9/2018 trên trang baodanang.vn. Nó được viết dịp kỷ niệm 73 năm Quốc Khánh nước CHXHCN Việt Nam 2/9/1945. 
 • Nội dung văn bản thuật lại toàn bộ quá trình chuẩn bị, soạn thảo Tuyên ngôn Độc lập của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Các em có thể đọc kỹ phần 2 của văn bản để nắm thông tin cụ thể nhất. 
 • Những mốc thời gian nhắc đến trong bài tương ứng với sự việc liên quan tới quá trình soạn thảo, ra đời của bản Tuyên ngôn Độc Lập, từ khi Bác Hồ rời Pác Pó về Hà Nội. 
 • Những yếu tố đó có tác dụng thuật, trình bày lại sự kiện theo trật tự thời gian, theo thứ tự từ trước đến sau, từ mở đầu đến diễn biến và kết thúc, thu hút người đọc thông tin đưa ra
 • Việc thuật lại sự kiện giúp người đọc hình dung, nắm bắt được trình tự lịch sử, thuật lại diễn biến từng sự kiện dẫn đến sự kiện lịch sử quan trọng: Bản Tuyên ngôn Độc lập ngày 2/9/1945.

Câu 2 SGK Ngữ Văn lớp 6 tập 1 trang 91: Để soạn Hồ Chí Minh và Tuyên ngôn Độc lập trang 90 chính xác, các em cần đọc trước Hồ Chí Minh và Tuyên ngôn Độc lập, tìm hiểu về tác giả Bùi Đình Phong.

Gợi ý:

 • Tác giả Bùi Đình Phong là một trong những nhà nghiên cứu hàng đầu về lãnh tụ Hồ Chí Minh. Ông sinh năm 1950, quê ở Hà Tĩnh. Ông gây ấn tượng với hàng loạt các công trình có giá trị cao, đặc biệt là về tư tưởng, đạo đức, tác phong của Người.
 • Một số tác phẩm tiêu biểu của ông như: Hồ Chí Minh trí tuệ và văn hóa; Hồ Chí Minh sáng tạo, đổi mới; Giá trị di sản Hồ Chí Minh trong thời đại ngày nay; Văn hóa Minh Triết Hồ Chí Minh. 

Câu 3 SGK Ngữ Văn lớp 6 tập 1 trang 91: Tìm hiểu sự kiện Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập ngày 2-9-1945. Sau đó ghi lại dữ liệu cần thiết và ghi rõ nguồn của thông tin. 

Soạn Hồ Chí Minh và Tuyên ngôn Độc lập trang 90 SKG Ngữ Văn 6 tập 1 CD

Gợi ý:

Thời khắc khi Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập, mở ra một kỷ nguyên độc lập, tự do, tự chủ. Tuyên ngôn Độc lập là căn cứ pháp lý về quyền con người, quyền dân tộc của Việt Nam.  Từ đó trực tiếp khẳng định độc lập, tự do, chủ quyền quốc gia, quyền sống, quyền mưu cầu hạnh phúc. 

Tuyên ngôn Độc lập chính là áng văn bất hủ. Nó không chỉ có giá trị lịch sử mà xuyên qua dòng chảy văn hóa để đến hiện tại và tương lai. Dễ thấy rằng văn kiện này được kết tinh từ khát vọng của Việt Nam, dân tộc yêu chuộng hòa bình. Không những vậy, dân tộc ấy còn luôn đấu tranh cho nền hòa bình của nhân loại tiến bộ.

2. Câu hỏi và trả lời Phần Đọc hiểu 

a) Câu hỏi giữa bài soạn Hồ Chí Minh và Tuyên ngôn Độc lập trang 90

Câu 1 (trang 91 SGK Ngữ Văn 6 tập 1 sách Cánh Diều): Phần in đậm (sa pô của bài báo có tác dụng gì)?

Gợi ý:

Tác dụng của phần sa pô:

 • Tóm tắt nội dung bài viết, cho phép người đọc xác định được chủ đề chính. 
 • Vừa thể hiện phong cách của tác giả vừ chứng minh tính thời sự của bài viết. 

Câu 2 (trang 92 SGK Ngữ Văn 6 tập 1 sách Cánh Diều):  Phần 1 cung cấp thông tin quan trọng gì? 

Gợi ý:

 • Phần 1 cung cấp thông tin: Bác đề nghị được có cuốn Tuyên ngôn Độc lập của Hoa Kỳ
 • Bản Tuyên ngôn Độc lập của Hoa Kỳ được viết vào năm 1776.

Câu 3 (trang 92 SGK Ngữ Văn 6 sách Cánh Diều): Những thông tin cụ thể nào cần chú ý trong phần 2?

Gợi ý:

Những thông tin cần chú ý trong phần 2:

 • Cuộc họp Trung ương Đảng sáng 26/8/1945 và cơ sở ra đời Tuyên ngôn Độc lập
 • Đưa ra đề nghị vào tháng 9 ra mắt Chính phủ và đọc Tuyên ngôn Độc lập
 • Ngày 28, 29/8 Bác Hồ tự soạn thảo bản Tuyên ngôn Độc lập
 • Ngày 30, 31/8, văn bản Tuyên ngôn Độc lập được bổ sung một số điểm. 

Câu 4 ( trang 92 SGK Ngữ Văn 6 sách Cánh Diều): Thông tin nào được nhắc đến ở phần 3?

Gợi ý :

 • 14 giờ ngày 2/9/1945, tại quảng trường Ba Đình, chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

b) Câu hỏi cuối bài 

Trả lời câu hỏi trang 93 SGK Ngữ Văn 6 tập 1 sách Cánh Diều

Câu 1: Sự kiện nào được thuật lại trong văn bản Hồ Chí Minh và Tuyên ngôn Độc lập? 

Gợi ý:

 • Văn bản thuật lại quá trình ra đời của bản tuyên ngôn độc lập đầu tiên của nước ta ngày 2/9/1945. Toàn bộ được thuật lại theo trình tự thời gian.

Câu 2: Nội dung chính của từng phần trong văn bản?

Gợi ý:

 • Phần 1: Bác yêu cầu giao cho Bác cuốn Tuyên ngôn Độc lập của Hoa Kỳ. 
 • Phần 2: Quá trình chuẩn bị, hoàn thiện cho sự ra đời bản Tuyên ngôn Độc lập. 
 • Phần 3: Bác đọc bản Tuyên ngôn Độc lập tại Quảng trường Ba Đình khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. 

Câu 3: Kẻ bảng vào vở sau đó ghi lại thông tin cụ thể trong phần 2 (các em lưu ý ghi theo trình tự thời gian). 

Gợi ý:

Mốc thời gian Thông tin cụ thể
4/5/1945 Chủ tịch Hồ Chí Minh rời Pác Pó về Tân Trào. 
22/8/1945 Bác rời Tân Trào về Hà Nội
25/8/2945 Bác vào ở Hà Nội, ở tầng 2 số nhà 48 Hàng Ngang
Sáng 26/8/1945 Hồ Chí Minh triệu tập họp Thường vụ Trung ương Đảng, chuẩn bị ra Tuyên ngôn Độc lập
27/8/1945 Bác tiếp các bộ trưởng mới tham gia chính phủ đưa ra đề nghị Chính phủ ra mắt Quốc dân, đọc bản Tuyên ngôn Độc lập mà Người đã chuẩn bị
Ngày 28 và 29/8/1945 Bác đến làm việc tại 12 Ngô Quyền, soạn thảo bản Tuyên ngôn Độc lập
30/8/1945 Bác mời mọi người tới trao đổi góp ý cho bản Tuyên ngôn Độc lập
31/8/1945 Bổ sung một số điểm vào bản Tuyên ngôn Độc lập
14 giờ ngày 2/9/1945 Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa

 

Câu 4: Trong văn bản có một số bức ảnh được đưa vào, nó có mục đích, ý nghĩa gì? 

Gợi ý:

 • Các bức ảnh trong văn bản nhằm mục đích minh hoạt cho từng phần nội dung. Đây cũng là cách thu hút người đọc của tác giả. 

Câu 5: Trong văn bản cần chú ý nhất thông tin nào? Vì sao?

Gợi ý:

 • Trong văn bản, thông tin về thời gian cần chú ý nhất.  Vì văn bản này cần phải có những yếu tố thời gian sự kiện chính xác để làm rõ nội dung sự ra đời của bản Tuyên ngôn Độc lập.

Câu 6: Tờ lịch dưới đây nói về sự kiện nào? Em biết gì về sự kiện ấy? Thiết kế thông tin sự kiện trên đó khác gì với văn bản Hồ Chí Minh và “ Tuyên ngôn Độc lập”?

Soạn Hồ Chí Minh và Tuyên ngôn Độc lập trang 90 SKG Ngữ Văn 6 tập 1 CD

Gợi ý:

 • Tờ lịch này nhắc đến sự kiện ngày Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam năm 1945
 • Cách trình bày tờ lịch này khác với văn bản Hồ Chí Minh và “ Tuyên ngôn Độc lập” ở chỗ:

Tờ lịch  chỉ có thời gian, nội dung tóm tắt của ngày Quốc khánh. Trong khi văn bản Hồ Chí Minh và Tuyên ngôn Độc lập nêu rõ trình tự thời gian. Cùng với đó là các sự việc quá trình, diễn biến để bản Tuyên ngôn Độc lập ra đời.

Trên đây là bộ tài liệu hướng dẫn soạn Hồ Chí Minh và Tuyên ngôn Độc lập trang 90 SGK Ngữ Văn 6 tập 1 sách Cánh Diều ngắn gọn, chi tiết. Hy vọng các em sẽ chuẩn bị bài tốt nhất trước khi tới lớp. Chúc các em học tốt!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *