Sử dụng biến đổi tương đương giải phương trình chứa căn đơn giản – Lương Tuấn Đức

Sử dụng biến đổi tương đương giải phương trình chứa căn đơn giản – Lương Tuấn Đức

Tài liệu gồm 360 trang được biên soạn bởi thầy Lương Tuấn Đức trình bày phương pháp sử dụng biến đổi tương đương giải phương trình chứa căn đơn giản, đây là nội dung thuộc chương trình Đại số 10 chương 3 và chương 4.

Bạn đang đọc: Sử dụng biến đổi tương đương giải phương trình chứa căn đơn giản – Lương Tuấn Đức

Tổng quan về nội dung tài liệu:
Phần 1. Nhập môn sử dụng phép biến đổi tương đương, nâng cao lũy thừa.
+ Phương trình một căn thức độc lập.
+ Bất phương trình một căn thức độc lập.
+ Bài toán nhiều cách giải.
Phần 4. Sử dụng linh hoạt phép biến đổi tương đương, nâng cao lũy thừa.
+ Một số dạng toán đặc trưng quen thuộc.
+ Phân tích nhân tử, đưa về dạng tích – thương.
+ Bài toán nhiều cách giải.
Phần 5. Sử dụng linh hoạt phép biến đổi tương đương, nâng cao lũy thừa.
+ Phân tích hằng đẳng thức (phần 1).
+ Phân tích nhân tử – đưa về dạng tích, thương (phần 1).
+ Một số bài toán khác.
+ Bài toán nhiều cách giải.

Kiến thức, kỹ năng cần chuẩn bị khi đọc tài liệu:
1. Kỹ năng nhân, chia đa thức, phân tích đa thức thành nhân tử, biến đổi phân thức đại số và căn thức.
2. Kỹ năng biến đổi tương đương, nâng lũy thừa, phân tích hằng đẳng thức, thêm bớt.
3. Nắm vững lý thuyết bất phương trình, dấu nhị thức bậc nhất, dấu tam thức bậc hai.
4. Thực hành giải phương trình, bất phương trình bậc hai, dạng đại số bậc cao, phân thức hữu tỷ.
5. Sử dụng thành thạo các ký hiệu logic trong phạm vi toán phổ thông.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *