Sử dụng liên hợp hằng số giải phương trình chứa căn (liên hợp 2) – Lương Tuấn Đức

Sử dụng liên hợp hằng số giải phương trình chứa căn (liên hợp 2) – Lương Tuấn Đức

Tài liệu gồm 119 trang hướng dẫn sử dụng liên hợp hằng số giải phương trình chứa căn (liên hợp 2), các bài toán trong tài liệu đều được phần tích và giải chi tiết, tài liệu được biên soạn bởi thầy Lương Tuấn Đức.

Bạn đang đọc: Sử dụng liên hợp hằng số giải phương trình chứa căn (liên hợp 2) – Lương Tuấn Đức

Phương pháp sử dụng biến đổi tương đương – nâng cao lũy thừa là một phương pháp cơ bản, đơn giản nhất, các bạn đã bước đầu làm quen thông qua 7 tiêu mục. Hầu hết các phương pháp khác đều ít nhiều quy về dạng cơ bản nâng lũy thừa, điều quan trọng là quá trình thu gọn bài toán. Tiếp tục dựa trên nền tảng ấy, mang tính kế thừa và phát huy thêm một bậc, phương pháp sử dụng Đại lượng liên hợp – Trục căn thức – Hệ tạm thời là một phương pháp mạnh và có nhiều ưu việt, có hiệu lực với nhiều lớp phương trình, bất phương trình. Tiếp theo phần 1, tài liệu này trân trọng giới thiệu và gửi tới toàn thể bạn đọc Lý thuyết sử dụng đại lượng liên hợp – trục căn thức – hệ tạm thời (phần 2). Nội dung chủ đạo là các ví dụ minh họa mở đầu cho các bài toán liên quan đến xác định nghiệm (trường hợp 1 nghiệm nguyên – nghiệm hữu tỷ), kỹ thuật liên hợp hằng số và xử lý, đánh giá phương trình hệ quả, tạm thời dừng chân với lớp bài toán chứa căn bậc hai.

Các nội dung chủ đạo của tài liệu:
+ SỬ DỤNG ĐẠI LƯỢNG LIÊN HỢP – TRỤC CĂN THỨC – HỆ PHƯƠNG TRÌNH TẠM THỜI ĐỐI VỚI BÀI TOÁN CĂN BẬC HAI.
+ XÁC ĐỊNH NGHIỆM – LIÊN HỢP HẰNG SỐ.
+ ĐÁNH GIÁ – XỬ LÝ HỆ QUẢ SAU LIÊN HỢP.
+ BÀI TOÁN NHIỀU CÁCH GIẢI.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *