Tài liệu chủ đề nhị thức Niu-tơn

Tài liệu chủ đề nhị thức Niu-tơn

Tài liệu gồm 40 trang, bao gồm kiến thức trọng tâm, hệ thống ví dụ minh họa và bài tập trắc nghiệm tự luyện chủ đề nhị thức Niu-tơn, có đáp án và lời giải chi tiết; giúp học sinh lớp 11 tham khảo khi học chương trình Đại số và Giải tích 11 chương 2.

Bạn đang đọc: Tài liệu chủ đề nhị thức Niu-tơn

I. KIẾN THỨC TRỌNG TÂM
1) Công thức nhị thức Niu-tơn.
2. Một số kết quả quan trọng.
3) Chú ý.
II. HỆ THỐNG VÍ DỤ MINH HỌA
Dạng 1. Tìm hệ số, số hạng trong khai triển không có điều kiện.
+ Bước 1: Viết khai triển dạng tổng quát.
+ Bước 2: Dựa vào giả thiết yêu cầu tìm hệ số của m x giải phương trình m f k k.
+ Bước 3: Thay vào biểu thức của T và kết luận.
Dạng 2. Tìm hệ số, số hạng trong khai triển có điều kiện.
+ Bước 1: Tìm n dựa vào điều kiện đề bài cho.
+ Bước 2: Quy về dạng 1 đã biết.
Dạng 3. Tìm hệ số, số hạng trong khai triển nhiều hạng tử.
+ Bước 1: Viết khai triển thu gọn về 2 hạng tử.
+ Bước 2: Dựa vào chỉ số mũ của x để biện luận tìm i và k.
+ Bước 3: Kết luận về hệ số của số hạng cần tìm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *