Tài liệu chủ đề quy tắc cộng và quy tắc nhân

Tài liệu chủ đề quy tắc cộng và quy tắc nhân

Tài liệu gồm 23 trang, bao gồm kiến thức trọng tâm, hệ thống ví dụ minh họa và bài tập trắc nghiệm tự luyện chủ đề quy tắc cộng và quy tắc nhân, có đáp án và lời giải chi tiết; giúp học sinh lớp 11 tham khảo khi học chương trình Đại số và Giải tích 11 chương 2.

Bạn đang đọc: Tài liệu chủ đề quy tắc cộng và quy tắc nhân

I. KIẾN THỨC TRỌNG TÂM
1. Quy tắc cộng:
Một công việc T được hoàn thành bởi cách thức khác nhau.
– Cách thức 1 có m cách hoàn thành.
– Cách thức 2 có n cách hoàn thành (không trùng lặp với cách nào ở trên).
– Cách thức 3 có p cách hoàn thành (không trùng lặp với cách nào ở trên).

Khi đó để hoàn thành công việc T sẽ có m + n + p cách.
Đây được gọi là Quy Tắc Cộng.
2. Quy tắc nhân:
Một công việc T được hoàn thành bởi nhiều công đoạn liên tiếp.
– Công đoạn 1 có m1 cách hoàn thành.
– Công đoạn 2 có m2 cách hoàn thành.
– Công đoạn 3 có m3 cách hoàn thành.

Khi đó để hoàn thành công việc T sẽ có 1 2 3 m m m cách.
Đây được gọi là Quy Tắc Nhân.
II. HỆ THỐNG VÍ DỤ MINH HỌA
BÀI TẬP TỰ LUYỆN.
ĐÁP ÁN VÀ LỜI GIẢI BÀI TẬP TỰ LUYỆN.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *